Aadi Devuni Aalayam

MRC No: 4769
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1989

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
P. Susheela Dr. Ramabrahmam Upendrakumar 3.17 Rs.6.00*
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra S. Rajeswara Rao 4.40 Rs.6.00*
Shobha Raju Shobha Raju Shobha Raju 5.46 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Vaddepalli Krishna M. Ranga Rao 3.53 Rs.6.00*
S. Janaki Dr. P.B. Sreenivos M. Ranga Rao 4.18 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 5.24 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 5.05 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.46 Rs.6.00*
P. Susheela,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma 6.08 Rs.8.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.10 Rs.6.00*
Kumari Devi Duttaluri Rama Rao B. Gopalam 5.31 Rs.7.00*
Sulakshana Rajagopal,Prema Hariharan,Shyamala Venkateswaran,Shyamala Jayaraman,Geetha Sundaresan Sulochana Pattabhi Raman 4.21 Rs.6.00*
P. Susheela Ravulaparthy Bhadriraju J. Purushotham Sai 6.06 Rs.8.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Arkasree J. Purushotham Sai 4.14 Rs.6.00*
S. Janaki Dr. P.B. Sreenivos M. Ranga Rao 4.07 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 5.11 Rs.7.00*
G. Nageshwara Naidu,Vijayalakshmi Sarma S V. Rangabhattacharya G. Nageswara Naidu 3.55 Rs.6.00*
P. Susheela,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma 4.19 Rs.6.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.54 Rs.6.00*
P. Susheela Chiranjeevi J. Purushotham Sai 4.11 Rs.6.00*
V. Ramakrishna C. Kaladhar M. Ranga Rao 5.10 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.46 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 2.34 Rs.6.00*
G. Nageshwara Naidu S V. Rangabhattacharya G. Nageswara Naidu 3.54 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 5.03 Rs.7.00*
P. Susheela Ravulaparthy Bhadriraju J. Purushotham Sai 3.45 Rs.6.00*
B. Vasantha J.H.B Acharya Upendrakumar 4.11 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Duttaluri Rama Rao B. Gopalam 4.15 Rs.6.00*
Shobha Raju Shobha Raju Shobha Raju 9.56 Rs.11.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.08 Rs.6.00*
N. Surya Prakash C. Kaladhar M. Ranga Rao 3.56 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Vaddepalli Krishna M. Ranga Rao 5.12 Rs.7.00*
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 4.41 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 4.43 Rs.6.00*
P. Susheela Dr. Ramabrahmam Upendrakumar 4.07 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 4.07 Rs.6.00*
B. Vasantha Vennelakanti S. Shrimurali 6.15 Rs.8.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.57 Rs.6.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 5.46 Rs.7.00*
S. Janaki K. Kurmanandam B. Gopalam 4.29 Rs.6.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.41 Rs.6.00*
S. Janaki K. Kurmanandam B. Gopalam 4.08 Rs.6.00*
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 4.42 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Chiranjeevi J. Purushotham Sai 4.42 Rs.6.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.20 Rs.7.00*
S. Janaki Dr. P.B. Sreenivos Vijayabhaskar 4.26 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 6.28 Rs.8.00*
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra T.K. Pugazhendi 4.32 Rs.6.00*
Vani Jairam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.08 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 3.10 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra M. Ranga Rao 4.34 Rs.6.00*
Shobha Raju Y. Ramakrishna Rao Upendrakumar 5.08 Rs.7.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem