Ashtalakshmi Ganasudha

MRC No: 7426
Artiste: S. Janaki
Year of Release: 1987

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 6.44
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 6.07
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.27
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 6.00
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.25
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.27
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.06
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 1.38
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 1.26
S. Janaki Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.16