Ashwathama

MRC No: 6010
Artiste: Balipa Narayana Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuBalipa Narayana Bhagavatha
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddaleSeetharama Tholpadithaya
DigdarshanaM. Prabhakara Joshi
AshwatthamaM. Prabhakara Joshi
KrishnaM.R. Lakshminarayana Sagara
BheemaMarooru Manjunatha Bhandari
KauravaPerla Krishna Bhat
Draupadi & LakshmiK. Govinda Bhat
DrushtadyumanaShreekara Bhat K

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Balipa Narayana Bhagavatha, Chipparu Krishnayya Ballal, Seetharama Tholpadithaya, M. Prabhakara Joshi, M. Prabhakara Joshi, M.R. Lakshminarayana Sagara, Marooru Manjunatha Bhandari, Perla Krishna Bhat, K. Govinda Bhat, Shreekara Bhat K 60.00