Astalakshmi Ganasudha

MRC No: 4149
Artiste: S. Janaki
Year of Release: 1991

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 6.51
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 6.18
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.29
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 6.08
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.29
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.34
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.12
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 1.42
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 1.30
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.56