Ayyappa Maa Deivamu

MRC No: 4754
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1989

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Mano Acharya Krishnodaya Ghatam Ramalinga Sastry 5.26
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.44
S. Janaki,G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 4.03
Mano,Chorus Acharya Krishnodaya Ghatam Ramalinga Sastry 5.36
G. Nageshwara Naidu Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 4.18
Sindhu Acharya Krishnodaya Ghatam Ramalinga Sastry 5.09
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.26
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra Upendrakumar 4.00
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 5.14
Mano,Chorus Acharya Krishnodaya Ghatam Ramalinga Sastry 7.14
G. Nageshwara Naidu Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 4.08
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.49
S. Janaki,G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 5.25
S. Janaki,G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 3.54
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 4.24
G. Nageshwara Naidu Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 4.25
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.11
G. Nageshwara Naidu Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 5.22
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 4.27
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra Upendrakumar 4.40
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.46
G. Nageshwara Naidu,Chorus Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 3.59
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 4.03
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra Upendrakumar 5.10
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.26
Madhavapeddi Ramesh,Chorus Arkasree K. Veeramani - Somu 3.36
G. Nageshwara Naidu Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 5.45
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.56
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.29
G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 3.31
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 4.23
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.14
G. Nageshwara Naidu,Chorus Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 4.44
G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 4.36
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.15
Madhavapeddi Ramesh,Chorus Arkasree K. Veeramani - Somu 5.16
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.01
G. Nageshwara Naidu,Chorus Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 4.06
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.44
S. Janaki G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 6.59
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.26
G. Nageshwara Naidu,Chorus Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 5.19
Madhavapeddi Ramesh,Chorus Arkasree K. Veeramani - Somu 4.18
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.02
S. Janaki G. Balakrishna Prasad G. Balakrishna Prasad 4.53
G. Nageshwara Naidu,Chorus Sri Rangabhattacharaya Upendrakumar 3.13
Madhavapeddi Ramesh Arkasree K. Veeramani - Somu 4.07
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.18
S.P. Balasubrahmanyam Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 5.24
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.46
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.46