Chithra Kavya – (Vijayabhaskar Hits)

MRC No: 4788
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1986
No of Tracks: 52

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
B.R. Nataraj G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar 3.43 Rs.6.00*
Mano,Chorus Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 5.00 Rs.6.00*
Vani Jairam Barugur Ramachandrappa Vijayabhaskar 4.34 Rs.6.00*
K.J. Yesudas Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 5.20 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.39 Rs.6.00*
Vani Jairam Karim Khan Vijayabhaskar 6.04 Rs.8.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.03 Rs.6.00*
Vani Jairam Adithya Vijayabhaskar 4.16 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa Vijayabhaskar 3.44 Rs.6.00*
S. Janaki Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.04 Rs.6.00*
Vishnu H.V. Subba Rao Vijayabhaskar 5.19 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Geethapriya Vijayabhaskar 4.43 Rs.6.00*
K.J. Yesudas Purandara Dasa Vijayabhaskar 1.54 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa Vijayabhaskar 4.27 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Kusuma Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.02 Rs.6.00*
B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.14 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.14 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.30 Rs.6.00*
P. Jayachandran Bangi Ranga Vijayabhaskar 4.24 Rs.6.00*
Vani Jairam Geethapriya Vijayabhaskar 4.07 Rs.6.00*
Vani Jairam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.46 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.10 Rs.9.00*
Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.42 Rs.6.00*
B.R. Chaya Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 3.57 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam,Chorus Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.42 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.51 Rs.6.00*
Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Barugur Ramachandrappa Vijayabhaskar 3.40 Rs.6.00*
P. Jayachandran M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 4.03 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.11 Rs.6.00*
S. Janaki Geethapriya Vijayabhaskar 4.32 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.43 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.29 Rs.6.00*
Vani Jairam,S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.16 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.57 Rs.6.00*
Vani Jairam,P. Jayachandran Geethapriya Vijayabhaskar 4.34 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Dr. P.B. Sreenivos,Ravi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.09 Rs.6.00*
Ravi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.29 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
Vani Jairam,P. Jayachandran Ku.Vem.Pu Vijayabhaskar 4.40 Rs.9.00*
P. Jayachandran,Vani Jairam,Chorus S.R. Ekkundi Vijayabhaskar 6.59 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam Geethapriya Vijayabhaskar 4.19 Rs.6.00*
K.J. Yesudas Kanaka Dasa Vijayabhaskar 2.58 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Kusuma Su. Rudramurthy Shastry Vijayabhaskar 4.40 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.34 Rs.6.00*
Suresh Heblikar Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 3.56 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.48 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Barugur Ramachandrappa Vijayabhaskar 4.08 Rs.6.00*
K.J. Yesudas Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.57 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.28 Rs.6.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem