Daasa Smarane

MRC No: 4869
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1994

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 3.58
S.P. Balasubrahmanyam Kanaka Dasa Upendrakumar 4.31
B.E. Nagendra Prasad,B.E. Venkataramanachar Ranga Vittala H. Hanumanthachar 6.18
Dr. Rajkumar Purandara Dasa B. Hanumanthachar 5.08
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.27
Dr. M. Balamuralikrishna Sant Keshavadas Dr. M. Balamuralikrishna 6.09
Bombay Sisters Kamalesha Dasa 4.21
M.S. Sheela Purandara Dasa 7.25
B.E. Nagendra Prasad Vyasa Raya H. Hanumanthachar 4.11
S. Janaki Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.11
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.15
P. Susheela Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.22
R.K. Srikantan Thodi Adi Purandara Dasa 5.03
Shashidhar Kote Purandara Dasa Tirumale Sreenivas 4.21
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.46
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 4.16
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 8.55
Vani Jairam Vyasa Raya H. Hanumanthachar 4.27
M.S. Sheela Purandara Dasa H.K. Narayana 3.53
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 5.29
Dr. M. Balamuralikrishna Kanaka Dasa H. Hanumanthachar 3.58
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.23
M.S. Sheela Purandara Dasa H.K. Narayana 4.36
Dr. Rajkumar Kanaka Dasa M. Ranga Rao 4.36
Dr. M. Balamuralikrishna Kanaka Dasa H. Hanumanthachar 5.48
Shimogga Subbanna Purandara Dasa H.K. Narayana 3.20
Dr. Rajkumar Kanaka Dasa M. Ranga Rao 3.43
Vani Jairam Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.00
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.02
Ranjani Suresh Purandara Dasa 5.00
5.04
Upendra Bhat Purandara Dasa Upendra Bhat 5.20
B.K. Sumitra Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.29
M.S. Sheela Purandara Dasa 4.00
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 3.39
Bombay Sisters Vaadi Raja Sethu Mahadevan 4.09
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.53
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.31
Sneha Hampiholi Purandara Dasa Saroja Anagarakara 4.09
H.K. Narayana Purandara Dasa H.K. Narayana 2.53
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 5.59
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 7.14
M.S. Sheela Purandara Dasa 4.38
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 3.56
Sangeetha Katti Purandara Dasa Upendrakumar 4.43
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 7.31
Upendra Bhat Kanaka Dasa Upendra Bhat 6.59
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 5.10
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 3.26
R.K. Srikantan Vyasa Raya R.K. Srikantan 5.10
Dr. M. Balamuralikrishna,Premalatha Diwakar Jagannatha Dasa L. Krishnan 4.42
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 4.02