Dharmasthala Sri Manjunatha

MRC No: 4772
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1992

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Puttur Narasimha Nayak Purushotham (B.A. Omkaraswamy) Jimmi Raj 6.20 Rs.8.00*
S. Janaki Vijaya Narasimha B. Gopalam 3.10 Rs.6.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 2.41 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.23 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.49 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Kanaka Dasa Upendrakumar 4.31 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.27 Rs.6.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 5.33 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.50 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.38 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.31 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.51 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.21 Rs.6.00*
Kusuma Purushotham (B.A. Omkaraswamy) Jimmi Raj 4.17 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Gopala Vittala H. Hanumanthachar 4.14 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Vaadi Raja Upendrakumar 4.40 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.06 Rs.7.00*
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.03 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.35 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.36 Rs.7.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 3.47 Rs.6.00*
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.39 Rs.8.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.57 Rs.6.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 5.00 Rs.6.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 3.42 Rs.6.00*
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.20 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.44 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 5.01 Rs.7.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.29 Rs.6.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 3.06 Rs.6.00*
Dr. M.L. Vasanthakumari Madhyamavathi Adi Purandara Dasa 13.48 Rs.19.00*
B.R. Chaya Purushoththam Jimmy Raj 6.03 Rs.8.00*
B.R. Chaya Purushoththam Jimmy Raj 5.16 Rs.7.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 4.10 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.32 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.18 Rs.6.00*
Rathan Kumar Purushoththam Jimmy Raj 5.55 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.50 Rs.6.00*
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.37 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Dasa Upendrakumar 5.26 Rs.7.00*
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 4.21 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 3.56 Rs.6.00*
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.13 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.15 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.54 Rs.6.00*
Puttur Narasimha Nayak Purushoththam Jimmy Raj 3.37 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.57 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 4.40 Rs.6.00*
Sangeetha Katti,Shashidhar Kote Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.22 Rs.6.00*
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.02 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna,S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.17 Rs.8.00*
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 7.27 Rs.9.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem