Doorvasa – Ajamukhi

MRC No: 6177
Artiste: Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & Party
Year of Release: 1993
BhagavatharuKadathoka Manjunatha Bhagavatha & T. Jayantha Kumar
ChendeGanesh Rao Adoor
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal & Shankara Bhagavath Siris
ShoorapadmaSheni Gopalakrishna Bhat
DoorvasaKumble Sundar Rao
Maya AjamukhiB. Madhukara Malya
Ghora AjamukhiM. Prabhakara Joshi
ShachideviK. Govinda Bhat

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & T. Jayantha Kumar, Ganesh Rao Adoor, Chipparu Krishnayya Ballal & Shankara Bhagavath Siris, Sheni Gopalakrishna Bhat, Kumble Sundar Rao, B. Madhukara Malya, M. Prabhakara Joshi, K. Govinda Bhat 60.01