Ellellu Neeniruve Mookambike

MRC No: 4793
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1993

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Sowmya,K.S. Surekha R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.25
S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.41
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.48
Rajee Viswanath R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.14
K.S. Surekha R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.46
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.30
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.02
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 3.33
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.55
Manjula Gururaj,Chorus R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 4.12
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.33
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.23
K.S. Surekha R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.04
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.36
Rajee Viswanath R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.40
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.04
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.17
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.19
Sowmya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.48
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 3.59
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.07
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 4.54
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 4.40
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.24
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.12
Archana Udupa R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 3.43
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.11
Sowmya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 3.52
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 5.39
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 5.34
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.19
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.06
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.02
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.06
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.34
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.20
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 3.30
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.42
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 6.41
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.52
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 3.52
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.24
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.51
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.31
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 6.25
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.50
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 2.52
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.30
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.59
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.38