Gaana Rasa Soundaryam

MRC No: 659
Artiste: T.N. Seshagopalan
Year of Release: 1996

Rs.10.00Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
T.N. Seshagopalan Pantuvarali Adi Shatkala Narasayya 5.45
T.N. Seshagopalan Devamanohari Adi Harikesanallur Muthaiah Bhagavathar 5.07
T.N. Seshagopalan Hindolam Adi Thyagaraja 13.03
T.N. Seshagopalan Mohanam Traditional 5.18
T.N. Seshagopalan Mohanam Adi Papanasam Sivan 16.43
T.N. Seshagopalan Sahana Chapu Kavi Kunjara Bharathi 6.11
T.N. Seshagopalan Jonpuri Adi Sant Tukaram 4.17