Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits)

MRC No: 4994
Artiste: B.R. Chaya & Others
Year of Release: 1989
No of Tracks: 50

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
B.R. Chaya M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 4.25
B.R. Chaya Doddarange Gowda Agasthya 4.40
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.58
Rajkumar Bharathi,B.R. Chaya R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.39
Dr. Rajkumar,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao 4.11
B.R. Chaya,Mohan Doddarange Gowda Ravi 5.40
B.R. Chaya,Kusuma Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.02
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Guna Singh 3.57
B.R. Chaya,Mohan,Chorus Doddarange Gowda Ravi 4.38
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.59
Mano,B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.30
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.10
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.45
B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 3.50
B.R. Chaya Vijayabhaskar 3.43
Vani Jairam,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh 4.31
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.32
B.R. Chaya,Premalatha Diwakar Doddarange Gowda Upendrakumar 4.47
Vishnu,B.R. Chaya Amar Hiremath K.P. Sukhadev 5.45
Puttur Narasimha Nayak,B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.52
B.R. Chaya,Sangeetha Katti Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar 4.51
B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.50
B.R. Chaya Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 3.57
Mano,Sangeetha Katti,B.R. Chaya Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar 5.00
Ramakrishna,P. Susheela,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Sathyam 3.49
B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.10
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Guna Singh 5.17
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar 4.41
Vani Jairam,B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.26
B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.29
Rajkumar Bharathi,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.43
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 5.03
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar 4.18
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.32
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.50
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.26
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Sorat Aswath Rajamani 4.25
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.45
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi,Kusuma Hamshi Vijayabhaskar 4.47
B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.27
B.R. Chaya,Ramesh R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.32
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.58
B.R. Chaya,Sunder Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.02
B.R. Chaya,Vishnu,Chorus Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 4.25
B.R. Chaya R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.03
B.R. Chaya M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 3.48
B.R. Chaya Doddarange Gowda M. Ranga Rao 3.54
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.19
B.R. Chaya Sorat Aswath Rajamani 4.12
B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.22