Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits)

MRC No: 4994
Artiste: B.R. Chaya & Others
Year of Release: 1989
No of Tracks: 50

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
B.R. Chaya M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 4.25 Rs.6.00*
B.R. Chaya Doddarange Gowda Agasthya 4.40 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi,B.R. Chaya R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.39 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao 4.11 Rs.9.00*
B.R. Chaya,Mohan Doddarange Gowda Ravi 5.40 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Kusuma Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.02 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Guna Singh 3.57 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Mohan,Chorus Doddarange Gowda Ravi 4.38 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.59 Rs.6.00*
Mano,B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.30 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.10 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.45 Rs.6.00*
B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 3.50 Rs.9.00*
B.R. Chaya Vijayabhaskar 3.43 Rs.6.00*
Vani Jairam,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh 4.31 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.32 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Premalatha Diwakar Doddarange Gowda Upendrakumar 4.47 Rs.6.00*
Vishnu,B.R. Chaya Amar Hiremath K.P. Sukhadev 5.45 Rs.6.00*
Puttur Narasimha Nayak,B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.52 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Sangeetha Katti Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar 4.51 Rs.6.00*
B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.50 Rs.6.00*
B.R. Chaya Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 3.57 Rs.6.00*
Mano,Sangeetha Katti,B.R. Chaya Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar 5.00 Rs.6.00*
Ramakrishna,P. Susheela,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Sathyam 3.49 Rs.6.00*
B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.10 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Guna Singh 5.17 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar 4.41 Rs.6.00*
Vani Jairam,B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.26 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.29 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.43 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 5.03 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar 4.18 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.32 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.50 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.26 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Sorat Aswath Rajamani 4.25 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.45 Rs.9.00*
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi,Kusuma Hamshi Vijayabhaskar 4.47 Rs.6.00*
B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.27 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Ramesh R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.32 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.58 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Sunder Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.02 Rs.6.00*
B.R. Chaya,Vishnu,Chorus Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 4.25 Rs.6.00*
B.R. Chaya R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.03 Rs.6.00*
B.R. Chaya M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 3.48 Rs.6.00*
B.R. Chaya Doddarange Gowda M. Ranga Rao 3.54 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.19 Rs.6.00*
B.R. Chaya Sorat Aswath Rajamani 4.12 Rs.6.00*
B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.22 Rs.6.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem