Jalandhara

MRC No: 6007
Artiste: Polya Laxminarayana Shetty & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuPolya Lakshminarayana Shetty
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddalePadyana Shankaranarayana Bhat
JalandharaSheni Gopalakrishna Bhat
VrundeK. Govinda Bhat
VishnuKumble Sundar Rao
LakshmiM.K. Ramesh Acharya
ShivaM. Prabhakara Joshi

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Polya Lakshminarayana Shetty, Chipparu Krishnayya Ballal, Padyana Shankaranarayana Bhat, Sheni Gopalakrishna Bhat, K. Govinda Bhat, Kumble Sundar Rao, M.K. Ramesh Acharya, M. Prabhakara Joshi 59.15