Jalandhara

MRC No: 6007
Artiste: Polya Laxminarayana Shetty & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuPolya Lakshminarayana Shetty
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddalePadyana Shankaranarayana Bhat
JalandharaSheni Gopalakrishna Bhat
VrundeK. Govinda Bhat
VishnuKumble Sundar Rao
LakshmiM.K. Ramesh Acharya
ShivaM. Prabhakara Joshi

Rs.50.00

Rs.50.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Polya Lakshminarayana Shetty, Chipparu Krishnayya Ballal, Padyana Shankaranarayana Bhat, Sheni Gopalakrishna Bhat, K. Govinda Bhat, Kumble Sundar Rao, M.K. Ramesh Acharya, M. Prabhakara Joshi 59.15 Rs.50.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem