Karuna Jaladhe

MRC No: SHC 159
Artiste: V. Ramachandran, Sanjay Subrahmanyan & Others
Year of Release: 2008

Rs.10.00Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
V. Ramachandran Deepakam Adi Thyagaraja 3.47
Sanjay Subrahmanyan Marga Hindolam Adi Thyagaraja 3.55
O.S. Arun Sriranjani Rupakam Thyagaraja 5.28
Sreelatha Bahudari Desadi Thyagaraja 3.04
Hyderabad Sisters ( Lalitha & Haripriya ) Poornachintamani Adi Shyama Sastry 7.16
Balaji Shankar Sama Adi Muthuswami Dikshithar 4.52
K.N. Shashikiran Amruthavarshini Adi Muthuswami Dikshithar 5.00
O.S. Thyagarajan Revagupthi Rupakam Muthuswami Dikshithar 5.20
Kasturi Shankar Lalitha Chapu Shyama Sastry 10.14
Balaji Shankar Suruti Adi Muthuswami Dikshithar 4.35
Suguna Purushothaman Yadukula Kambhoji Kanda Chapu Thyagaraja 4.28
Madurai R. Sundar Nadanamakriya Adi Thyagaraja 3.12