Kelade Nimagiga ( Solo Hits )

MRC No: 4848
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1992
No of Tracks: 52

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Chitra Gajendra Khotey M. Ranga Rao 4.50 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Aswath - Vaidi 4.49 Rs.9.00*
Chitra Doddarange Gowda M. Ranga Rao 5.08 Rs.6.00*
Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.38 Rs.6.00*
Vani Jairam,Chorus Doddarange Gowda M. Ranga Rao 5.08 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh 4.25 Rs.9.00*
S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.15 Rs.9.00*
S. Janaki Shyamasundara Kulkarni Ilaiya Raaja 4.34 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.02 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Sathyam 4.13 Rs.6.00*
S. Janaki,Chorus Doddarange Gowda Rajan - Nagendra 4.50 Rs.6.00*
Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.43 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Ramesh Naidu 4.12 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh 4.49 Rs.6.00*
K.J. Yesudas,Chorus Nandagopala Reddy M. Ranga Rao 4.37 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.23 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Shankar - Ganesh 4.11 Rs.6.00*
S. Janaki R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.15 Rs.6.00*
Manjula Gururaj Doddarange Gowda Agasthya 5.03 Rs.6.00*
B.R. Chaya Vijayabhaskar 3.43 Rs.6.00*
Raghavendra Rajkumar,Chorus Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.57 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 3.58 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra 4.18 Rs.9.00*
Chitra Chi. Udayashanker Vijayanand 4.25 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh 5.00 Rs.6.00*
S.P. Shailaja Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 4.43 Rs.6.00*
Vani Jairam Vijaya Narasimha Joy Raja 5.33 Rs.6.00*
Vani Jairam M.N. Vyasa Rao L. Vaidyanathan 4.32 Rs.6.00*
Malaysia Vasudevan Doddarange Gowda Ilaya Raaja 4.32 Rs.9.00*
Sangeetha Katti Doddarange Gowda Upendrakumar 5.40 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam M.N. Vyasa Rao Agasthya 3.49 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh 3.47 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.29 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam Shyamasundara Kulkarni M. Ranga Rao 5.04 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.04 Rs.9.00*
Latha Hamsalekha V. Manohar Hamsalekha 4.44 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh 5.24 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Ilaya Raaja 5.13 Rs.9.00*
B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.27 Rs.6.00*
Malaysia Vasudevan Doddarange Gowda Ilaya Raaja 4.25 Rs.9.00*
Vani Jairam Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.19 Rs.9.00*
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh 5.15 Rs.9.00*
Raghavendra Rajkumar Hamsalekha Hamsalekha 5.01 Rs.6.00*
Suresh Heblikar M.N. Vyasa Rao Rajiv Taranath 4.04 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Shyamasundara Kulkarni Upendrakumar 5.00 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Shyamasundara Kulkarni Vijayanand 4.48 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.34 Rs.6.00*
Vani Jairam Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.47 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra 4.42 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Upendrakumar 4.31 Rs.6.00*
C. Aswath Doddarange Gowda Aswath - Vaidi 3.23 Rs.6.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem