Krishna Sandhana (Tulu Yakshagana )

MRC No: 6030
Artiste: Polya Laxminarayana Shetty & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuPolya Lakshminarayana Shetty
ChendeChipparu Krishnayya Ballal
MaddalePadyana Shankaranarayana Bhat
SrikrishnaKumble Sundar Rao
DuryodhanaSheni Gopalakrishna Bhat
ViduraM. Prabhakara Joshi
DraupadiM.K. Ramesh Acharya
BhanumathiK. Govinda Bhat

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Polya Lakshminarayana Shetty, Chipparu Krishnayya Ballal, Padyana Shankaranarayana Bhat, Kumble Sundar Rao, Sheni Gopalakrishna Bhat, M. Prabhakara Joshi, M.K. Ramesh Acharya, K. Govinda Bhat 58.28