Magada Vadhe

MRC No: 6015
Artiste: Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuKadathoka Manjunatha Bhagavata
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
JarasandhaSheni Gopalakrishna Bhat
SrikrishnaKumble Sundar Rao
BheemaK. Govinda Bhat
ArjunaShreekara Bhat K

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kadathoka Manjunatha Bhagavata, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, Sheni Gopalakrishna Bhat, Kumble Sundar Rao, K. Govinda Bhat, Shreekara Bhat K Traditional 59.22