Mareyada Haadu

MRC No: 11222
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1981
Film Banner: K.V.S.Movies

Rs.20.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki Harikesanallur Muthaiah Bhagavathar G.K. Venkatesh 8.11
S. Janaki R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 6.11
Dr. P.B. Sreenivos R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.48
S. Janaki R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.17