Mavano Aliyano

MRC No: 11228
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1984
Film Banner: Radha Ravi Chitra

Rs.20.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.44
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.20
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.00
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam,Chorus Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.42