Natya Manjari

MRC No: 483
Artiste: Shyamala Venkateswaran & Others
Year of Release: 1992

Rs.10.00Rs.75.00

Rs.75.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Janasammodhini Ekatalam Adi Shankaracharya Sulochana Pattabhi Raman 4.12 Rs.10.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Kundaravarali Rupakam Thiruppugazh Sulochana Pattabhi Raman 4.10 Rs.10.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Nattai Adi Traditional Sulochana Pattabhi Raman 3.31 Rs.10.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Hamsadhwani Adi Traditional Sulochana Pattabhi Raman 4.21 Rs.10.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Ragamalika Misrachapu Traditional Sulochana Pattabhi Raman 7.22 Rs.13.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Ragamalika Misrachapu Traditional Sulochana Pattabhi Raman 9.13 Rs.15.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Gowla Eka Traditional Sulochana Pattabhi Raman 3.28 Rs.10.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Ragamalika Misrachapu Traditional Sulochana Pattabhi Raman 9.29 Rs.15.00*
Shyamala Venkateswaran,Usha Vasanthkumar,Geetha Sundaresan,Sudha Raja,T.V. Sundaravalli Khamas Adi Harikesanallur Muthiah Bhagavathar Sulochana Pattabhi Raman 17.47 Rs.23.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem