Natya Vedham – Vol. 3

MRC No: SHC 172
Artiste: Priyavadhanna
Year of Release: 1989

Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Aravindhakshan Bhageshree Adi Jayadeva 15.58
K. Rajashekar Nattai Traditional 6.24
K. Rajashekar Hamsadhwani Adi Purandara Dasa 6.02
Aravindhakshan Sankarabharanam Adi Purandara Dasa 8.39
K. Rajashekar Nattai Adi Thanjai Nalvar Padaippu 5.20
Aravindhakshan Ragamalika Misrachapu Thanjai Nalvar Padaippu 8.49
K. Rajashekar Ragamalika Adi Purandara Dasa 8.32
K. Rajashekar Hamsadhwani Adi Thanjai Nalvar Padaippu 5.38
Aravindhakshan Ragamalika Misrachapu Swathi Thirunal 13.46
Aravindhakshan Yamankalyani Misrachapu Tulasi Das 14.27
K. Rajashekar Nattai Chatusra Ekam Traditional 4.12
Aravindhakshan 2.11
K. Rajashekar Gambheeranattai Adi Traditional 5.39
Aravindhakshan Bhimplas Adi Swathi Thirunal 8.24
Aravindhakshan Sankarabharanam Adi Thanjai Nalvar Padaippu 31.02
K. Rajashekar Kamas Adi Papanasam Sivan 5.04