Natyavedham – Part III

MRC No: 285
Artiste: Priyavadhanna
Year of Release: 1988

Rs.10.00Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
K. Rajashekar Sankarabharanam Adi Ponnaiah Pillai 30.23
K. Rajashekar Yamankalyani 6.07
K. Rajashekar Yamankalyani Adi Jayadeva 6.34
K. Rajashekar Ragamalika Adi Purandara Dasa 8.32
K. Rajashekar Kamas Adi Papanasam Sivan 5.05
K. Rajashekar 1.05