O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal )

MRC No: 4990
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1980
No of Tracks: 48

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S.P. Balasubrahmanyam Adithya Vijayabhaskar 4.54
P. Jayachandran Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.00
S. Janaki,Chorus Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 5.19
P. Jayachandran,Vani Jairam,Chorus Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 2.44
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.39
K.J. Yesudas Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.27
Vani Jairam Adithya Vijayabhaskar 4.16
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.26
S.P. Balasubrahmanyam,Lalitha,Ramola Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.15
Dr. P.B. Sreenivos G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar 4.01
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus Kanagal Prabhakara Sastry M. Ranga Rao 5.51
B.R. Chaya,Kusuma Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.02
S.P. Balasubrahmanyam Kanagal Prabhakara Sastry M. Ranga Rao 3.51
Vani Jairam,S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.27
Vani Jairam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.44
B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 3.50
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.20
S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.10
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.00
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam,Chorus Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.42
S.P. Balasubrahmanyam Lalitha Ravee Vijayabhaskar 5.30
S.P. Balasubrahmanyam Adithya Vijayabhaskar 4.41
K.J. Yesudas Kanagal Prabhakara Sastry Vijayabhaskar 4.50
P. Jayachandran M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar 4.03
S.P. Balasubrahmanyam Su. Rudramurthy Shastry Vijayabhaskar 4.21
C. Aswath Karim Khan Vijayabhaskar 8.56
Ravi R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.15
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 5.03
P. Jayachandran R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.20
S. Janaki,Ravi,Chorus Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.19
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.37
P. Jayachandran,Vani Jairam Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.39
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.32
S. Janaki Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.36
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus M.N. Vyasa Rao M. Ranga Rao 4.18
S.P. Balasubrahmanyam S.R. Ekkundi Vijayabhaskar 4.53
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.45
S.P. Balasubrahmanyam,Dr. P.B. Sreenivos,Ravi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.09
Vani Jairam Ravi Vijayabhaskar 4.16
Ravi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.29
Vani Jairam G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar 4.06
P. Jayachandran,Vani Jairam,Chorus S.R. Ekkundi Vijayabhaskar 6.59
K.J. Yesudas Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.37
P. Jayachandran,S.P. Shailaja Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.22
Kasturi Shankar Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 5.53
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Vallabhacharya Vijayabhaskar 6.02
S.P. Balasubrahmanyam,K.J. Yesudas Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.37
S. Janaki,K.J. Yesudas Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 8.24