Om Ganesha

MRC No: 4794
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1990

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Sulakshana Rajagopal,Asha Ramesh,Soundaram Krishnan,Shyamala Venkateswaran,Shymala Jayaraman Sulochana Pattabhi Raman 1.13
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.39
S. Janaki B. Gopalam 3.02
S. Janaki Muthuswami Dikshithar 5.53
B. Gopalam,D.V.S.R Prasad B. Gopalam 1.23
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.50
Shashidhar Kote Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.34
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 5.09
H.A. Sastry,T. Uma Kameswari H.A. Sastry 6.16
Dr. Rajkumar Kanaka Dasa M. Ranga Rao 4.05
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.24
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.24
S. Janaki Purandara Dasa B. Gopalam 1.19
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.20
B.K. Sumitra,M.L. Sudhakar 3.08
S. Janaki B. Gopalam 4.21
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4.56
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 4.26
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.45
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.21
Manjula Gururaj,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.07
Sangeetha Katti Vijaya Dasa Upendrakumar 4.19
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 6.13
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 3.38
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.45
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.58
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.46
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.27
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.07
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 6.08
Rajkumar Bharathi J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.03
H.A. Sastry,Y.N. Sharma 2.27
Rajkumar Bharathi J.H.B Acharya S. Shrimurali 3.23
Manjula Gururaj Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 4.20
Dr. Mruthyunjaya Swami Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 4.37
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.14
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.21
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 3.49
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.31
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.53
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.17
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 3.46
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.45
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.18
Dr. Mruthyunjaya Swami,Manjula Gururaj Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 3.35
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.47
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.16
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4.40
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.21
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.31
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 4.15
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.48