Om Ganesha

MRC No: 4794
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1990

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Sulakshana Rajagopal,Asha Ramesh,Soundaram Krishnan,Shyamala Venkateswaran,Shymala Jayaraman Sulochana Pattabhi Raman 1.13 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.39 Rs.6.00*
S. Janaki B. Gopalam 3.02 Rs.6.00*
S. Janaki Muthuswami Dikshithar 5.53 Rs.9.00*
B. Gopalam,D.V.S.R Prasad B. Gopalam 1.23 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.50 Rs.6.00*
Shashidhar Kote Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.34 Rs.6.00*
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 5.09 Rs.7.00*
H.A. Sastry,T. Uma Kameswari H.A. Sastry 6.16 Rs.8.00*
Dr. Rajkumar Kanaka Dasa M. Ranga Rao 4.05 Rs.6.00*
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.24 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.24 Rs.6.00*
S. Janaki Purandara Dasa B. Gopalam 1.19 Rs.6.00*
P. Susheela R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.20 Rs.6.00*
B.K. Sumitra,M.L. Sudhakar 3.08 Rs.6.00*
S. Janaki B. Gopalam 4.21 Rs.6.00*
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4.56 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 4.26 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.45 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.21 Rs.6.00*
Manjula Gururaj,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.07 Rs.7.00*
Sangeetha Katti Vijaya Dasa Upendrakumar 4.19 Rs.6.00*
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 6.13 Rs.8.00*
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 3.38 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.45 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 3.58 Rs.6.00*
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.46 Rs.7.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.27 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.07 Rs.6.00*
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 6.08 Rs.8.00*
Rajkumar Bharathi J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.03 Rs.6.00*
H.A. Sastry,Y.N. Sharma 2.27 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi J.H.B Acharya S. Shrimurali 3.23 Rs.6.00*
Manjula Gururaj Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 4.20 Rs.6.00*
Dr. Mruthyunjaya Swami Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 4.37 Rs.6.00*
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.14 Rs.6.00*
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.21 Rs.6.00*
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 3.49 Rs.6.00*
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.31 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.53 Rs.7.00*
B.R. Chaya J.H.B Acharya S. Shrimurali 4.17 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 3.46 Rs.6.00*
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.45 Rs.8.00*
Dr. Rajkumar Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.18 Rs.6.00*
Dr. Mruthyunjaya Swami,Manjula Gururaj Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar - Mruthyunjaya 3.35 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.47 Rs.6.00*
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 4.16 Rs.6.00*
Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4.40 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.21 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.31 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna J.H.B Acharya Upendrakumar 4.15 Rs.6.00*
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.48 Rs.6.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem