Paaduka Pradana

MRC No: 6016
Artiste: Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuKadathoka Manjunatha Bhagavata
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
SriramaK. Govinda Bhat
BharataKumble Sundar Rao
LakshmanaM. Prabhakara Joshi
VasishtaSheni Gopalakrishna Bhat
SeethaShreekara Bhat K

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kadathoka Manjunatha Bhagavata, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, K. Govinda Bhat, Kumble Sundar Rao, M. Prabhakara Joshi, Sheni Gopalakrishna Bhat, Shreekara Bhat K Traditional 52.43