Pareekshita

MRC No: 6011
Artiste: Balipa Narayana Bhagavatha & Party
Year of Release: 1986
BhagavatharuBalipa Narayana Bhagavatha
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
DigdarshanaK. Govinda Bhat
PareekshitaK. Govinda Bhat
KaliMarooru Manjunatha Bhandari
Shameeka & ShukaPerla Krishna Bhat
Gauramukha & ThakshakaM.R. Lakshminarayana Sagara
Shrungi & IravatiM. Prabhakara Joshi
DootaShreekara Bhat K

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Balipa Narayana Bhagavatha, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, K. Govinda Bhat, K. Govinda Bhat, Marooru Manjunatha Bhandari, Perla Krishna Bhat, M.R. Lakshminarayana Sagara, M. Prabhakara Joshi, Shreekara Bhat K 60.00