Pavanabhoomi Mantralaya

MRC No: 4845
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1995

Rs.6.00Rs.200.00

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Dr. Rajkumar Traditional / R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 4.10 Rs.6.00*
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 6.21 Rs.8.00*
B.K. Sumitra Gururaja Vittala H. Hanumanthachar 4.31 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna,Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.53 Rs.6.00*
S. Janaki Traditional / R.N.Jayagopal L. Krishnan 4.54 Rs.6.00*
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 7.47 Rs.9.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 3.46 Rs.6.00*
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 7.06 Rs.9.00*
B.K. Sumitra Janardhana Dasa H. Hanumanthachar 4.11 Rs.6.00*
Dr. P.B. Sreenivos,B.K. Sumitra Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar 14.55 Rs.16.00*
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.57 Rs.6.00*
Dr. M.L. Vasanthakumari Prasanna Venkata Vittala H. Hanumanthachar 6.24 Rs.8.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 4.42 Rs.6.00*
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 8.05 Rs.10.00*
B.K. Sumitra Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar 4.24 Rs.6.00*
Thite Sisters (Gayathri & Veena) Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 7.25 Rs.9.00*
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.10 Rs.6.00*
Dr. M.L. Vasanthakumari Jagannatha Dasa H. Hanumanthachar 5.07 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 3.48 Rs.6.00*
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 8.51 Rs.10.00*
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 18.18 Rs.20.00*
Shimogga Subbanna,Premalatha Diwakar R. Jayanna L. Krishnan 5.20 Rs.7.00*
Dr. M.L. Vasanthakumari Gurusesha Vittala H. Hanumanthachar 4.23 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.41 Rs.6.00*
K.C. Krishnachar,K. Madhweshachar,N. Muralidhar Das,D. Muralikrishna Appannacharya Traditional 4.02 Rs.6.00*
B.K. Sumitra Gopala Dasa H. Hanumanthachar 3.50 Rs.6.00*
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.18 Rs.6.00*
S. Janaki R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.08 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 3.55 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.02 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal Upendrakumar 3.58 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar R.N. Jayagopal K. Veeramani - Somu 6.41 Rs.8.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.29 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 2.26 Rs.6.00*
Veena Thite Udupi Narayana Beedakara Keshavarava A. Thite 5.38 Rs.7.00*
Premalatha Diwakar R. Jayanna L. Krishnan 3.58 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.20 Rs.6.00*
Bombay Sisters Jagannatha Dasa T.K. Govinda Rao 4.41 Rs.6.00*
N. Rama Srisha Guru Indiresha Vittala Y.N. Sharma & B. Bhaskar Reddy 6.04 Rs.8.00*
Shimogga Subbanna,Sulochana Jaya Vittala H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 4.25 Rs.6.00*
Sulochana Janardhana Dasa H. Hanumanthachar & Hanumantha Rao 3.09 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa Dr. M. Balamuralikrishna 7.52 Rs.9.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Upendrakumar 2.36 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 5.51 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.55 Rs.6.00*
Dr. M.L. Vasanthakumari Mohana Vittala H. Hanumanthachar 3.43 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.31 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 6.09 Rs.8.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 3.27 Rs.6.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Raja S. Gururajachar Dr. M. Balamuralikrishna 4.53 Rs.6.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem