Sayiram Shiradi Sayiram

MRC No: 4109
Artiste: Indu Vishwanath, Rajkumar Bharati & Chorus
Year of Release: 1989

Rs.6.00Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Indu Vishwanath,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 3.27
Rajkumar Bharathi,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 5.11
Indu Vishwanath,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 3.17
Rajkumar Bharathi R.N. Jayagopal Shobha Raju 9.59
Rajkumar Bharathi,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 4.52
Indu Vishwanath,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 7.00
Rajkumar Bharathi,Indu Vishwanath,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 4.07
Rajkumar Bharathi,Indu Vishwanath,Chorus R.N. Jayagopal Shobha Raju 6.40