Shiva Parvathi

MRC No: 4852
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1990

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 2.41
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.49
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.48
Dr. P.B. Sreenivos Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos 6.33
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 5.33
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.50
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 3.15
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.31
S.P. Balasubrahmanyam Prasanna Venkata Vittala Upendrakumar 5.07
H.A. Sastry,T. Uma Kameswari 4.54
Dr. P.B. Sreenivos Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos 6.56
S.P. Balasubrahmanyam Vaadi Raja Upendrakumar 4.40
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.06
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 6.42
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.36
Puttur Narasimha Nayak Dr. H.A. Katti Vijayabhaskar 4.12
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.31
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.22
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.23
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 3.12
S. Janaki Vijaya Narasimha Upendrakumar 3.18
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.04
Premalatha Diwakar Dr. H.A. Katti Vijayabhaskar 3.34
Bombay Sisters Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.19
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 3.19
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.06
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 3.44
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.32
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.41
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 5.16
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.06
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.33
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.50
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 4.06
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 5.34
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.20
Kasturi Shankar R.N. Jayagopal A.A. Raj 4.21
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.13
S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.33
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 5.09
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.32
Dr. M. Balamuralikrishna R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.38
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.54
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Vijayabhaskar 4.17
Ilaiya Raaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 2.55
S.P. Balasubrahmanyam Purandara Dasa Upendrakumar 4.40
Sangeetha Katti,Shashidhar Kote Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.22
Sangeetha Katti,Chorus Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.30
S.P. Balasubrahmanyam Gopala Dasa Upendrakumar 4.07
Dr. M. Balamuralikrishna,S. Janaki R.N. Jayagopal T.K. Pugazhendi 6.17
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.20
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.59