Shrikrishna Sandhana

MRC No: 6013
Artiste: Kadathoka Manjunatha Bhagavatha & Party
Year of Release: 1984
BhagavatharuKadathoka Manjunatha Bhagavata
ChendeSeetharama Tholpadithaya
MaddaleChipparu Krishnayya Ballal
SrikrishnaM. Prabhakara Joshi
KauravaSheni Gopalakrishna Bhat
ViduraKumble Sundar Rao
BhanumathiK. Govinda Bhat

Rs.50.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Kadathoka Manjunatha Bhagavata, Seetharama Tholpadithaya, Chipparu Krishnayya Ballal, M. Prabhakara Joshi, Sheni Gopalakrishna Bhat, Kumble Sundar Rao, K. Govinda Bhat 59.53