Sri Devi Pushpanjali

MRC No: 4862
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1996

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 5.55
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.39
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.28
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.36
B.K. Sumitra Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.41
B.R. Chaya H.L. Seshachandra Veereshwar Madri 4.13
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 5.07
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.32
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.05
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.11
P. Susheela Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan 3.35
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal L. Krishnan 2.56
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 3.31
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.33
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.58
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.06
B.K. Sumitra Dr. H.A. Katti L. Krishnan 3.09
Manjula Gururaj H.L. Seshachandra Surumbiyan 4.18
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.09
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 3.12
B.K. Sumitra Dr. H.A. Katti L. Krishnan 5.26
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.49
Premalatha Diwakar R.N. Jayagopal L. Krishnan 5.04
B.K. Sumitra Dr. H.A. Katti L. Krishnan 4.23
S. Janaki Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.20
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 5.04
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 3.57
Puttur Narasimha Nayak Dr. H.A. Katti Vijayabhaskar 5.33
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.18
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.40
B.K. Sumitra J.H.B Acharya T.K. Pugazhendi 4.27
S. Janaki Prasanna Upendrakumar 3.19
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 4.14
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.27
Dr. M. Balamuralikrishna,B.R. Chaya J.H.B Acharya H. Hanumanthachar 5.09
Sangeetha Katti R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.11
B.K. Sumitra R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.38
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.03
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 5.39
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.31
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.44
Vani Jairam R.N. Jayagopal L. Krishnan 4.09
B.R. Chaya,Chorus H.L. Seshachandra Veereshwar Madri 3.58
Manjula Gururaj R.N. Jayagopal S. Rajeswara Rao 3.30
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.42
Dr. Rajkumar Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 3.52
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 4.34
Sri. Vidyabhushana N. Mruthyunjaya Rao Sundara Moorthy 4.22
B.R. Chaya H.L. Seshachandra L. Krishnan 5.09
Sangeetha Katti Dr. H.A. Katti Upendrakumar 3.55
P. Susheela R.N. Jayagopal L. Krishnan 6.25
S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 3.38