Sri Krishna Darshana

MRC No: 4843
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1986

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 3.42
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker T.G. Lingappa 6.02
S. Janaki Madhwesha Vittala H. Hanumanthachar 21.59
Madhura Satyaraj Kanaka Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 4.34
Vani Jairam Vijaya Dasa H. Hanumanthachar 3.49
Dr. Rajkumar Purandara Dasa B. Hanumanthachar 5.08
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 7.39
Sneha Hampiholi Purandara Dasa Saroja Anagarakara 4.18
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 10.40
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 3.52
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker T.G. Lingappa 4.44
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 9.30
P. Susheela Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.04
Premalatha Diwakar,Chorus Vyasa Raya Puttur Narasimha Nayak 4.10
Shashidhar Kote Gopala Dasa Tirumale Sreenivas 9.05
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 5.39
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 6.26
Vani Jairam Vyasa Raya H. Hanumanthachar 3.57
P. Susheela Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.22
Upendra Bhat Purandara Dasa Upendra Bhat 7.29
Puttur Narasimha Nayak Purandara Dasa Puttur Narasimha Nayak 6.07
5.19
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.59
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 4.16
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.44
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 6.58
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.42
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 3.51
Sneha Hampiholi Purandara Dasa Saroja Anagarakara 5.12
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.42
Puttur Narasimha Nayak Purandara Dasa Puttur Narasimha Nayak 6.19
Premalatha Diwakar Mahipathi Dasa L. Krishnan 6.27
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 5.18
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. Srikrishna Bhat Arthikaje L. Krishnan 4.22
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.24
B.K. Sumitra Raghavendra Bhat Keshavan Nambudiri 4.25
Upendra Bhat Vyasa Raya Upendrakumar 7.48
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.07
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.53
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 2.40
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 6.10
Shimogga Subbanna Purandara Dasa H.K. Narayana 5.35
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.15
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.17
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.27
Shashidhar Kote Vijaya Dasa Tirumale Sreenivas 6.11