Sri Krishna Darshana

MRC No: 4843
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1986

Rs.200.00 *
Buy Full Album
Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Price Preview Add to cart / Buy
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 3.42 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker T.G. Lingappa 6.02 Rs.8.00*
S. Janaki Madhwesha Vittala H. Hanumanthachar 21.59 Rs.24.00*
Madhura Satyaraj Kanaka Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 4.34 Rs.6.00*
Vani Jairam Vijaya Dasa H. Hanumanthachar 3.49 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Purandara Dasa B. Hanumanthachar 5.08 Rs.7.00*
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 7.39 Rs.9.00*
Sneha Hampiholi Purandara Dasa Saroja Anagarakara 4.18 Rs.6.00*
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 10.40 Rs.12.00*
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 3.52 Rs.6.00*
Dr. Rajkumar Chi. Udayashanker T.G. Lingappa 4.44 Rs.6.00*
K.S. Vasanthalakshmi M.S. Sreeram 9.30 Rs.11.00*
P. Susheela Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.04 Rs.6.00*
Premalatha Diwakar,Chorus Vyasa Raya Puttur Narasimha Nayak 4.10 Rs.6.00*
Shashidhar Kote Gopala Dasa Tirumale Sreenivas 9.05 Rs.11.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 5.39 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 6.26 Rs.8.00*
Vani Jairam Vyasa Raya H. Hanumanthachar 3.57 Rs.6.00*
P. Susheela Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.22 Rs.6.00*
Upendra Bhat Purandara Dasa Upendra Bhat 7.29 Rs.9.00*
Puttur Narasimha Nayak Purandara Dasa Puttur Narasimha Nayak 6.07 Rs.8.00*
5.19 *
Dr. M. Balamuralikrishna Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.59 Rs.10.00*
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 4.16 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.44 Rs.6.00*
Bombay Sisters Purandara Dasa T.K. Govinda Rao 6.58 Rs.8.00*
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.42 Rs.6.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 3.51 Rs.6.00*
Sneha Hampiholi Purandara Dasa Saroja Anagarakara 5.12 Rs.7.00*
B. Krishna Karanth Raghavendra Bhat Upendrakumar 4.42 Rs.6.00*
Puttur Narasimha Nayak Purandara Dasa Puttur Narasimha Nayak 6.19 Rs.8.00*
Premalatha Diwakar Mahipathi Dasa L. Krishnan 6.27 Rs.8.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 5.18 Rs.7.00*
Dr. M. Balamuralikrishna Dr. Srikrishna Bhat Arthikaje L. Krishnan 4.22 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.24 Rs.6.00*
B.K. Sumitra Raghavendra Bhat Keshavan Nambudiri 4.25 Rs.6.00*
Upendra Bhat Vyasa Raya Upendrakumar 7.48 Rs.9.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.07 Rs.6.00*
Rajkumar Bharathi Purandara Dasa H. Hanumanthachar 4.53 Rs.6.00*
Madhura Satyaraj Purandara Dasa Madhura Satyaraj & Y.N. Sharma 2.40 Rs.6.00*
Jayalakshmi S. Shastry Purandara Dasa L. Krishnan 6.10 Rs.8.00*
Shimogga Subbanna Purandara Dasa H.K. Narayana 5.35 Rs.7.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.15 Rs.6.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.17 Rs.6.00*
B.K. Sumitra Vijaya Narasimha R. Ramanujam 4.27 Rs.6.00*
Shashidhar Kote Vijaya Dasa Tirumale Sreenivas 6.11 Rs.8.00*

*INCLUDING GST @ 18%

Report Problem