Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits )

MRC No: 4965
Artiste: S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others
Year of Release: 1985
No of Tracks: 52

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
S. Janaki,S.P. Shailaja Doddarange Gowda Rajan - Nagendra 4.29
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja R.N. Jayagopal Sathyam 4.16
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 3.58
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Ramesh Naidu 3.26
B.R. Chaya Doddarange Gowda Agasthya 4.40
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.18
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.58
Dr. Rajkumar,Vani Jairam Chi. Udayashanker Upendrakumar 3.22
Dr. Rajkumar,B.R. Chaya Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao 4.11
B.R. Chaya,Kusuma Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.02
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.59
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.10
S. Janaki,S.P. Shailaja R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra 4.28
B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 3.50
B.R. Chaya Vijayabhaskar 3.43
B.R. Chaya,Premalatha Diwakar Doddarange Gowda Upendrakumar 4.47
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.28
B.R. Chaya,Sangeetha Katti Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar 4.51
B.R. Chaya Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 3.57
S.P. Shailaja Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 4.43
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 4.31
B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.10
Vani Jairam,S.P. Shailaja,Chorus Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 4.28
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Guna Singh 5.17
B.R. Chaya,Chorus Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar 4.41
S.P. Shailaja,Chorus Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.39
B.R. Chaya,Chorus V. Manohar Shankar - Ganesh 4.29
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.49
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 5.11
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.32
S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Ramesh Naidu 4.32
B.R. Chaya,Puttur Narasimha Nayak Sorat Aswath Rajamani 4.25
S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Ramesh Naidu 4.36
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya Vijaya Narasimha Vijayabhaskar 4.45
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi,Kusuma Hamshi Vijayabhaskar 4.47
S.P. Shailaja,Chorus R.N. Jayagopal Shankar - Ganesh 4.38
B.R. Chaya Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara 3.27
B.R. Chaya,Ramesh R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.32
B.R. Chaya,Rajkumar Bharathi Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 3.58
S.P. Shailaja T. Amakrishna Auto Balu 4.38
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.13
B.R. Chaya,Sunder Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.02
B.R. Chaya,Vishnu,Chorus Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar 4.25
S. Janaki,S.P. Shailaja,S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Narasimha Upendrakumar 4.13
B.R. Chaya R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.03
P. Jayachandran,S.P. Shailaja Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.22
B.R. Chaya Doddarange Gowda M. Ranga Rao 3.54
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.19
B.R. Chaya Sorat Aswath Rajamani 4.12
B.R. Chaya V. Manohar Shankar - Ganesh 4.22
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja R.N. Jayagopal K.J. Joy 4.38
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja R.N. Jayagopal K.J. Joy 5.20