Thutthu Anna Thinnoke ( Hits Of Kannada Films)

MRC No: 4904
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1990
No of Tracks: 52

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Vishnuvardhan Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 4.10
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.30
S.P. Balasubrahmanyam M.N. Vyasa Rao Rajan - Nagendra 4.26
Vishnuvardhan,Chorus Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.20
Vishnuvardhan,Vani Jairam,Chorus R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.15
Vishnuvardhan R.N. Jayagopal Sathyam 4.22
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayanand 4.44
Vishnuvardhan Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 3.56
Vishnuvardhan,Bangalore Latha R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.42
Vishnuvardhan,Renuka Chi. Udayashanker Sathyam 3.45
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra,Chorus Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 5.05
Vishnuvardhan,Vani Jairam Chi. Udayashanker Sathyam 4.35
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.02
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Sathyam 4.13
Vani Jairam,Kasturi Shankar,Vishnuvardhan R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.22
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.38
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.32
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.36
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.52
Vani Jairam,Vishnuvardhan Vijaya Narasimha M. Ranga Rao 4.52
Vani Jairam,P. Jayachandran Geethapriya Vijayabhaskar 4.24
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj Chi. Udayashanker Vijayanand 5.32
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.17
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Bappi Lahiri 5.51
S.P. Balasubrahmanyam Geethapriya Vijayanand 4.58
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.23
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 3.56
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Sathyam 4.23
S.P. Balasubrahmanyam Geethapriya Sathyam 4.33
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra,Chorus Chi. Udayashanker Vijayanand 4.48
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra Shyamasundara Kulkarni Gangai Amaran 4.36
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker S.P. Balasubrahmanyam 5.11
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Shyamasundara Kulkarni M. Ranga Rao 4.49
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Chi. Udayashanker Bappi Lahiri 4.58
Vishnuvardhan,Manjula Gururaj,Chorus Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 5.11
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus Geethapriya Vijayabhaskar 4.13
S. Janaki,Vishnuvardhan Chi. Udayashanker Sathyam 4.33
K.J. Yesudas Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 3.49
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.38
S. Janaki,S.P. Shailaja,S.P. Balasubrahmanyam Vijaya Narasimha Upendrakumar 4.13
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki R.N. Jayagopal Vijayanand 4.21
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra 4.38
S.P. Balasubrahmanyam Shyamasundara Kulkarni Upendrakumar 5.00
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Sathyam 4.52
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 5.11
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.46
S.P. Balasubrahmanyam,Chitra R.N. Jayagopal Gangai Amaran 4.11
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.59
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja M.N. Vyasa Rao Upendrakumar 4.39
Vani Jairam,S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.31
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Vijayanand 5.14
S. Janaki,K.J. Yesudas Chi. Udayashanker Vijayabhaskar 8.24