Violin

MRC No: 176
Artiste: M. Chandrashekaran & Bharathi
Year of Release: 1980

Rs.10.00Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Gowla Adi Mysore Vasudevachar 7.47
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Ganamurthi Adi Thyagaraja 7.50
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Ketharam Rupakam Annaiyya 5.40
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Jhonpuri Adi Gopalakrishna Bharathi 4.13
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Bhimplas Adi Guhan 3.51
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Shanmugapriya Kandajathi Traditional 24.08
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi 3.13
M. Chandrashekaran,Kumari Bharathi Madhyamavathi Adi Purandara Dasa 2.07