Vocal

MRC No: 130
Artiste: V. Ramachandran
Year of Release: 1985

Rs.10.00Rs.75.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
V. Ramachandran Atana Kandhachapu Purandara Dasa 5.18
V. Ramachandran Pandhuvarali Adi Thyagaraja 20.54
V. Ramachandran Durga Adi Purandara Dasa 3.43
V. Ramachandran Abheri Adi Mysore Vasudevachar 24.46
V. Ramachandran Sivaranjani Adi T.K. Bala 2.54