Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03)

MRC No: 5000
Artiste: Various Artistes
Year of Release: 1983
No of Tracks: 54

Rs.6.00Rs.200.00

Play Preview
Track Name Singers Ragam Thalam Lyrics Music Duration Preview
Chitra Doddarange Gowda M. Ranga Rao 5.08
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.24
S. Janaki Harikesanallur Muthaiah Bhagavathar G.K. Venkatesh 8.11
P. Susheela,Chorus R.N. Jayagopal Chakravarthy 4.31
S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.51
Rajkumar Bharathi Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.15
S. Janaki,Chorus Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.37
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki R.N. Jayagopal Sathyam 4.50
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.29
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.45
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj,Kusuma R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.07
Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 5.28
S.P. Balasubrahmanyam,B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.32
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Vijayabhaskar 4.14
S.P. Balasubrahmanyam,S.P. Shailaja Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.28
S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.44
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.56
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.38
S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Sathyam 4.56
S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Sathyam 3.46
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 4.13
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.38
B.R. Chaya R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 4.10
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Sathyam 3.53
S. Janaki R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 6.11
S.P. Shailaja,Chorus Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 4.39
Sulochana Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 3.57
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus Chi. Udayashanker Aswath - Vaidi 4.42
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.56
S.P. Balasubrahmanyam,Kusuma,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 3.45
S.P. Balasubrahmanyam,P. Susheela R.N. Jayagopal Sathyam 3.40
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.20
S.P. Balasubrahmanyam,Kalagangotri Manju R.N. Jayagopal Upendrakumar 1.10
Dr. P.B. Sreenivos R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.48
S.P. Balasubrahmanyam,Manjula Gururaj R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.51
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda Aswath - Vaidi 4.26
S. Janaki Chi. Udayashanker Ilaiya Raaja 4.25
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Chakravarthy 4.03
S. Janaki R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh 4.17
S.P. Balasubrahmanyam,P. Susheela R.N. Jayagopal Chakravarthy 4.44
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra 5.06
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki,Chorus R.N. Jayagopal Sathyam 1.59
S. Janaki Chi. Udayashanker Aswath - Vaidi 4.20
S.P. Balasubrahmanyam,Vani Jairam Doddarange Gowda Vijayabhaskar 3.59
B.R. Chaya R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.03
S.P. Balasubrahmanyam Chi. Udayashanker M. Ranga Rao 4.19
S.P. Balasubrahmanyam R.N. Jayagopal Upendrakumar 4.02
Manjula Gururaj,Chorus R.N. Jayagopal Upendrakumar 5.07
S.P. Balasubrahmanyam Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.41
S.P. Balasubrahmanyam,S. Janaki Doddarange Gowda Aswath - Vaidi 4.44
K.J. Yesudas,Chitra Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.05
Vani Jairam Doddarange Gowda Aswath - Vaidi 4.40
S. Janaki,Chorus Doddarange Gowda M. Ranga Rao 4.39
S.P. Balasubrahmanyam,Chorus R.N. Jayagopal M. Ranga Rao 5.57