BSNL Dial Codes

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


 • A Aa E Ee
  Movie Name: Premajala
  Dial Code: 5672579497
 • A Aa E Ee
  Movie Name: Premajala
  Dial Code: 5672579497
 • A Aa E Ee
  Movie Name: Premajala
  Dial Code: 5672579497
 • A Aa E Ee
  Movie Name: Premajala
  Dial Code: 5672579497
 • Aa Divya Namam
  Movie Name: Sri Ayyappa Sannidhanam
  Dial Code: 567759854
 • Aa Divya Namam
  Movie Name: Sri Ayyappa Sannidhanam
  Dial Code: 567759854
 • Aa Hotthe Naanu Ninna
  Movie Name: Olave Baduku
  Dial Code: 5672579503
 • Aa Hotthe Naanu Ninna
  Movie Name: Olave Baduku
  Dial Code: 5672579503
 • Aa Karnananthe
  Movie Name: Karna
  Dial Code: 567677899
 • Aa Karnananthe
  Movie Name: Karna
  Dial Code: 567677899
 • Aa Moda Bannalli
  Movie Name: Dhruva Thaare
  Dial Code: 567758075
 • Aa Moda Bannalli
  Movie Name: Dhruva Thaare
  Dial Code: 567758075
 • Aa Pada Mokkula
  Movie Name: Sri Ramanuthi - Srinivasa Sthuthi
  Dial Code: 567696709
 • Aa Pada Mokkula
  Movie Name: Sri Ramanuthi - Srinivasa Sthuthi
  Dial Code: 567696709
 • Aa Rathiye Dharegilidanthe
  Movie Name: Dhruva Thaare
  Dial Code: 5672579505
 • Aa Rathiye Dharegilidanthe
  Movie Name: Dhruva Thaare
  Dial Code: 5672579505
 • Aa Surya Chandra
  Movie Name: Midida Shruthi
  Dial Code: 5672579506
 • Aa Surya Chandra
  Movie Name: Midida Shruthi
  Dial Code: 5672579506
 • Aachaaravillada
  Movie Name: Daasa Smarane
  Dial Code: 5672566693
 • Aachaaravillada
  Movie Name: Daasa Smarane
  Dial Code: 5672566693
 • Aacharavillada Nalige
  Movie Name: Oorige Hosaba
  Dial Code: 5672579507
 • Aacharavillada Nalige
  Movie Name: Oorige Hosaba
  Dial Code: 5672579507
 • Aadhi Devuni Aalayam
  Movie Name: Telugu Devotional Songs
  Dial Code: 567765872
 • Aadhi Devuni Aalayam
  Movie Name: Telugu Devotional Songs
  Dial Code: 567765872
 • Aadhi Devuni Aalayam
  Movie Name: Nanda Kishora
  Dial Code: 5675564839
 • Aadhi Devuni Aalayam
  Movie Name: Nanda Kishora
  Dial Code: 5675564839
 • Aadi Anaadi
  Movie Name: Edeyur Siddalingeswara Mahime
  Dial Code: 5672579509
 • Aadi Anaadi
  Movie Name: Yedeyur Siddalingeswara
  Dial Code: 5672579508
 • Aadi Anaadi
  Movie Name: Yedeyur Siddalingeswara
  Dial Code: 5672579508
 • Aadi Anaadi
  Movie Name: Edeyur Siddalingeswara Mahime
  Dial Code: 5672579509
 • Aadi Lakshmi
  Movie Name: Olavu Moodidaga
  Dial Code: 5672579510
 • Aadi Lakshmi
  Movie Name: Olavu Moodidaga
  Dial Code: 5672579510