OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing 1 – 100 of 154 results

 • Kannada
  B.R. Chaya, Usha Ganesh, Rani Various Artistes 11369 Sri Sathyanarayana Poojaphala Kanagal Prabhakara Sastry M. Ranga Rao Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, B.V. Karanth, Nanda, B.Krishna Karanth, Gayathri, Prasanna Kumar, Raghu, Achuta, Murali Various Artistes 11252 Nakkala Rajakumari Dundiraj B.V. Karanth Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma, Chorus Various Artistes 11157 Jamboo Savaari Dr. H.S. Venkatesh Murthy Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma, Manjula Gururaj Various Artistes 11157 Jamboo Savaari Dr. H.S. Venkatesh Murthy Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Gururaj Hosakoti & Indu Vishwanath & Others 7517 Thaayi Madilu Subhas Mukihaal Balu - Sharma Rs.7.00 Kannada
  Balu Atreya, B.R. Chaya Gururaj Hosakoti & Indu Vishwanath & Others 7517 Thaayi Madilu Subhas Mukihaal Balu - Sharma Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Gururaj Hosakoti & Indu Vishwanath & Others 7517 Thaayi Madilu Subhas Mukihaal Balu - Sharma Rs.8.00
 • Kannada
  Dr. Mruthyunjaya Swami, B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  Dr. Mruthyunjaya Swami, B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  Dr. Mruthyunjaya Swami, B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  Dr. Mruthyunjaya Swami, B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  Dr. Mruthyunjaya Swami, B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & B.R. Chaya 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11171 Kadina Benki M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11380 Thaayigobba Karna R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11381 Thaayiya Aase Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Vani Jairam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Vani Jairam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11262 Nee Nanna Daiva V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Vishnu, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Amar Hiremath K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  Vishnu, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11204 Maha Dasohi Sharana Basava Amar Hiremath K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 5000 Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11241 Muththaide R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Vani Jairam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Vani Jairam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11226 Mathru Vathsalya Chi. Udayashanker Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 5000 Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11241 Muththaide R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Mohan, Chorus B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Ravi Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Mohan, Chorus B.R. Chaya & Others 11198 Love Letter Doddarange Gowda Ravi Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Guna Singh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus B.R. Chaya & Others 11025 Ananthara Doddarange Gowda Guna Singh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Mohan B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Ravi Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Mohan B.R. Chaya & Others 11198 Love Letter Doddarange Gowda Ravi Rs.6.00 Kannada
  Rajkumar Bharathi, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Rajkumar Bharathi, B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11127 Guru Bhakthi R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya B.R. Chaya & Others 11201 Madhu Masa M.N. Vyasa Rao Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  Puttur Narasimha Nayak, B.R. Chaya Various Artistes 4970 Naguva Hoovellavu (Hoo Aadharitha Janapriya Kannada Chitrageethegalu) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  Puttur Narasimha Nayak, B.R. Chaya Various Artistes 4992 Naguva Hoovellavu ( Hoo Aadharitha Kannada Chitrageethegalu) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  Puttur Narasimha Nayak, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  Puttur Narasimha Nayak, B.R. Chaya Various Artistes 11328 Romanchana Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11262 Nee Nanna Daiva V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11249 Nadasurabhi Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11123 Girimallige Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11342 Samsara Nouke R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 5000 Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11087 Challenge Gopalakrishna R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Vishnu, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Vishnu, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Vishnu, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4999 Bisiladarenu Maleyadarenu ( Ananth Nag Hits Vol 02) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Vishnu, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11389 Undoo Hoda Kondoo Hoda Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sunder S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sunder S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4970 Naguva Hoovellavu (Hoo Aadharitha Janapriya Kannada Chitrageethegalu) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sunder S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4992 Naguva Hoovellavu ( Hoo Aadharitha Kannada Chitrageethegalu) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sunder S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sunder S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11283 Oorigitta Kolli Doddarange Gowda M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Ramesh S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Ramesh S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Ramesh S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11074 Bhale Chathura R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi, Kusuma S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Hamshi Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi, Kusuma S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Hamshi Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi, Kusuma S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11019 Amrutha Bindu Hamshi Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11249 Nadasurabhi Sorat Aswath Rajamani Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Puttur Narasimha Nayak S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11231 Mithileya Seetheyaru Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11387 Tiger Gangu V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 5000 Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11241 Muththaide R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Guna Singh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Guna Singh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11025 Ananthara Doddarange Gowda Guna Singh Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4970 Naguva Hoovellavu (Hoo Aadharitha Janapriya Kannada Chitrageethegalu) Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11264 Neene Nanna Jeeva Doddarange Gowda Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S.P. Shailaja S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S.P. Shailaja S.P. Shailaja & B.R. Chaya & Others 11200 Maanavathi Yee Kannadathi R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00
 • Kannada
  Mano, Sangeetha Katti, B.R. Chaya Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 4962 Nee Nanna Jeeva (Sangeetha Katti & S.P. Shailaja Hits) Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  Mano, Sangeetha Katti, B.R. Chaya Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  Mano, Sangeetha Katti, B.R. Chaya Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 11038 Apoorva Samsara Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sangeetha Katti Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 4962 Nee Nanna Jeeva (Sangeetha Katti & S.P. Shailaja Hits) Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sangeetha Katti Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sangeetha Katti Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Sangeetha Katti Sangeetha Katti & S.P. Shailaja 11038 Apoorva Samsara Su. Rudramurthy Shastry Upendrakumar Rs.6.00
 • Kannada
  Ramakrishna, P. Susheela, B.R. Chaya P. Susheela & Others 4956 Rangeri Banthu (Hits Of P. Susheela ) Vijaya Narasimha Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Ramakrishna, P. Susheela, B.R. Chaya P. Susheela & Others 4982 Mandara Pushpavu…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 2 ) Vijaya Narasimha Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Ramakrishna, P. Susheela, B.R. Chaya P. Susheela & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijaya Narasimha Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Ramakrishna, P. Susheela, B.R. Chaya P. Susheela & Others 11384 Thayi Karulu Vijaya Narasimha Sathyam Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4894 Aakashave Vandane ( Listener'S Choice Vol 1) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4902 Mallige Mudidole (Listener'S Choice 3) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4961 Mareyada Nenapu (Popular Solo Songs Vol 5) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4999 Bisiladarenu Maleyadarenu ( Ananth Nag Hits Vol 02) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11265 Nenapinadoni Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4849 Bhoomi Thayane (Hits ) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4894 Aakashave Vandane ( Listener'S Choice Vol 1) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4902 Mallige Mudidole (Listener'S Choice 3) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4966 Olavina Sarigama Raaga (Sumadhura Kannada Chitrageethegalu Vol 01) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4999 Bisiladarenu Maleyadarenu ( Ananth Nag Hits Vol 02) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 11265 Nenapinadoni Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya, Premalatha Diwakar Various Artistes 4892 Kannu Kannu Kalethaga (Upendrakumar Hits) Doddarange Gowda Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Premalatha Diwakar Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Premalatha Diwakar Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Premalatha Diwakar Various Artistes 11358 Shraavana Sanje Doddarange Gowda Upendrakumar Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4209 Yelukolada Ellamma H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4862 Sri Devi Pushpanjali H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4911 Aarathi Belagiro H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  Dr. M. Balamuralikrishna, B.R. Chaya Various Artistes 4215 Sri Kshetra Mundkuru Parameshwari J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.7.00 Kannada
  Dr. M. Balamuralikrishna, B.R. Chaya Various Artistes 4862 Sri Devi Pushpanjali J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.7.00 Kannada
  Dr. M. Balamuralikrishna, B.R. Chaya Various Artistes 4911 Aarathi Belagiro J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4214 Mangaladaayini Chamundeshwari H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4744 Jaya Jaya Lakshmi H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4862 Sri Devi Pushpanjali H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4214 Mangaladaayini Chamundeshwari H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4744 Jaya Jaya Lakshmi H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4852 Shiva Parvathi H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4862 Sri Devi Pushpanjali H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.7.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4789 Ninagagi Haduthihe (Hits Of Kannada Films) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4849 Bhoomi Thayane (Hits ) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4903 Kanasalli Bandavanare (Hits Of Kannada Films) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4921 Ushe Moodidaga ( Melody Hits ) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4958 Haadu Haadu (Popular Solo Songs Vol 2) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11324 Rashmi Doddarange Gowda Agasthya Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4798 Yaare Neenu Cheluve (Hits Of Kannada Films) Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4848 Kelade Nimagiga ( Solo Hits ) Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11281 Oorige Hosaba Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4782 Mareyada Nenapanu (Hits Of R.N. Jayagopal) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4846 Yeno Moha (Hits ) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4894 Aakashave Vandane ( Listener'S Choice Vol 1) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4902 Mallige Mudidole (Listener'S Choice 3) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4947 Noorondu Nenapu Yedeyaladinda (Hits Of R.N. Jayagopal ) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 11381 Thaayiya Aase R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4789 Ninagagi Haduthihe (Hits Of Kannada Films) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4841 Premanjali (Hits ) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4848 Kelade Nimagiga ( Solo Hits ) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11328 Romanchana Dr. Chandrashekhara Kambara Dr. Chandrashekhara Kambara Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4817 Mandara Pushpavu Neenu (Hits Of Kannada Films) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4882 Malaya Marutha Gana (Melodies ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4954 Cheluvina Chenniga (Evergreen Duets Vol 5 ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4982 Mandara Pushpavu…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 2 ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 11020 Amrutha Ghalige Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 4805 Jenina Holeyo (Dr. Rajkumar Hits) Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 4923 Yenu Maayavo ( Duets Of Dr. Rajkumar ) Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 4932 Neenello Naanalle ( Hits ) Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 11071 Bhagyada Lakshmi Baaramma Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, B.R. Chaya Dr. Rajkumar & Others 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker Singeetam Srinivasa Rao Rs.9.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4799 Naguvude Swarga (Kannada Film Hits) Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4970 Naguva Hoovellavu (Hoo Aadharitha Janapriya Kannada Chitrageethegalu) Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4981 Gandharvagiriyalli…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 1 ) Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4992 Naguva Hoovellavu ( Hoo Aadharitha Kannada Chitrageethegalu) Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya Various Artistes 11264 Neene Nanna Jeeva Vijaya Narasimha Manoranjan Prabhakar Rs.6.00
 • Kannada
  Mano, B.R. Chaya Various Artistes 4796 Aakasha Neenadare (Shankar - Ganesh Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Mano, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Mano, B.R. Chaya Various Artistes 11262 Nee Nanna Daiva V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4796 Aakasha Neenadare (Shankar - Ganesh Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya, Chorus Various Artistes 11387 Tiger Gangu V. Manohar Shankar - Ganesh Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4190 Lokanayaka Vinayaka J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4794 Om Ganesha J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4190 Lokanayaka Vinayaka J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.8.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4746 Idho Ganapathiya Aaradhane J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.8.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4794 Om Ganesha J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.8.00
 • Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Su. Rudramurthy Shastry Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 11157 Jamboo Savaari Su. Rudramurthy Shastry Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Rajkumar Bharathi Various Artistes 11076 Bhoomi Thayaane Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11171 Kadina Benki Nagathihalli Chandrashekhar Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Rajkumar Bharathi, B.R. Chaya Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Rajkumar Bharathi, B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Rajkumar Bharathi, B.R. Chaya Various Artistes 11201 Madhu Masa Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11281 Oorige Hosaba R.N. Jayagopal Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya, Kusuma Various Artistes 11231 Mithileya Seetheyaru Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4783 Olida Jeeva - SPB Duets Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4797 Jeeva Hoovagide (Hits ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4882 Malaya Marutha Gana (Melodies ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4953 Nammoora Cheluva Cheluva (Evergreen Duets Vol 4 ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4967 Raagake Swaravagi (Sumadhura Kannada Chitrageethegalu Vol 02) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4982 Mandara Pushpavu…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 2 ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, B.R. Chaya S.P. Balasubrahmanyam & Others 11020 Amrutha Ghalige Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4780 Nee Heenga Nodabyada Nanna (Viraha Geethegalu) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4815 Ananda..Seri Haadalu (Popular Songs Of Kannada Films) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4965 Thayya Thaka (S.P. Shailaja & B.R. Chaya Hits ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4981 Gandharvagiriyalli…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 1 ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4994 Ibbani Thabbida.. (B.R. Chaya Hits) Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 11020 Amrutha Ghalige Vijaya Narasimha Vijayabhaskar Rs.9.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4307 Manjunatha Swamy Sharanu Purushoththam Jimmy Raj Rs.8.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4747 Kaashiyinda Bandanilli Purushoththam Jimmy Raj Rs.8.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4772 Dharmasthala Sri Manjunatha Purushoththam Jimmy Raj Rs.8.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4215 Sri Kshetra Mundkuru Parameshwari J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4770 Sri Devi Geethanjali J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4911 Aarathi Belagiro J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4209 Yelukolada Ellamma H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4770 Sri Devi Geethanjali H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4911 Aarathi Belagiro H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4215 Sri Kshetra Mundkuru Parameshwari J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4770 Sri Devi Geethanjali J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4911 Aarathi Belagiro J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4209 Yelukolada Ellamma H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4770 Sri Devi Geethanjali H.L. Seshachandra Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4214 Mangaladaayini Chamundeshwari H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4770 Sri Devi Geethanjali H.L. Seshachandra L. Krishnan Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4307 Manjunatha Swamy Sharanu Purushoththam Jimmy Raj Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4747 Kaashiyinda Bandanilli Purushoththam Jimmy Raj Rs.7.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4772 Dharmasthala Sri Manjunatha Purushoththam Jimmy Raj Rs.7.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4190 Lokanayaka Vinayaka J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4746 Idho Ganapathiya Aaradhane J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Various Artistes 4794 Om Ganesha J.H.B Acharya S. Shrimurali Rs.6.00
 • Kannada
  B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & Others 4464 Yenchendo Yenchendo Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Dr. Mruthyunjaya Swami & Others 7371 Hennina Baalu Dr. Mruthyunjaya Swami Veereshwar Madri Rs.6.00
 • Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta S.S. Marulaiah G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets S.S. Marulaiah G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta H.M. Ranganath G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets H.M. Ranganath G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta Benegal Rama Rao G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Benegal Rama Rao G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta Betegeri Krishna Sharma G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Betegeri Krishna Sharma G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta Shanthakavi G.V. Atri Rs.6.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Shanthakavi G.V. Atri Rs.6.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta K.S. Narasimha Swamy G.V. Atri Rs.6.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets K.S. Narasimha Swamy G.V. Atri Rs.6.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta Kadengodlu Shankara Bhatt G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Kadengodlu Shankara Bhatt G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 4409 Yerisi Haarisi Kannadada Baavuta B.M. Sri G.V. Atri Rs.7.00 Kannada
  G.V. Atri, Yashwanth Halibandi, B.R. Chaya, Kasturi Shankar, Chorus Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets B.M. Sri G.V. Atri Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00