OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing 1 – 100 of 133 results

 • Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 70007 Shiva Shiva Shivane C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Malayalam
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 40025 Gana Neyvedhyam C.S. Nair Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00
 • Tulu
  Dr. P.B. Sreenivos S.P. Balasubrahmanyam, Vani Jairam, Dr. P.B. Sreenivos 15501 Bhagyavanthedi K.N. Taylor Upendrakumar Rs.6.00 Tulu
  S.P. Balasubrahmanyam, Vani Jairam S.P. Balasubrahmanyam, Vani Jairam, Dr. P.B. Sreenivos 15501 Bhagyavanthedi K.N. Taylor Upendrakumar Rs.6.00
 • Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. M. Balamuralikrishna, Rajkumar Bharathi, Vani Jairam & Others 14503 Mruthyunayudu Samudrala (Jr) M. Ranga Rao Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, Vasantha, Chorus Dr. M. Balamuralikrishna, Rajkumar Bharathi, Vani Jairam & Others 14503 Mruthyunayudu Samudrala (Jr) M. Ranga Rao Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11127 Guru Bhakthi R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00
 • Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 7638 Telugu Bhakthi Geethalu Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki Rs.6.00
 • Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7468 Glory Of Baahubali Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.50.00
 • Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7459 Urdu Ghazals Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00
 • Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.10.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos, E.V.S. Devi Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Urdu
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7441 Mehfil-E-Aafthaab-O-Maahthaab Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00
 • Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Tulasi Das Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Sant Dadu Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Sant Anand Ghan Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Meera Bai Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Soor Das Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Meera Bai Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Sant Padmanabh Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Bhajans
  Dr. P.B. Sreenivos, Devi Murthi Dr. P.B. Sreenivos & Devi Murthi 7421 Bhajan Sudha Meera Bai Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00
 • Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos S.P. Balasubrahmanyam & Others 7417 Annamayya Narasimha Vijayam Kamisetty Srinivasulu P.R. Ramanathan Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos S.P. Balasubrahmanyam & Others 7417 Annamayya Narasimha Vijayam P.R. Ramanathan Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos S.P. Balasubrahmanyam & Others 7417 Annamayya Narasimha Vijayam Kamisetty Srinivasulu P.R. Ramanathan Rs.6.00
 • Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.7.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos, E. Gaayathri Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Telugu
  Dr. P.B. Sreenivos & E. Gaayathri 7330 Daasa Geetha Sandesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Sulochana Dr. P.B. Sreenivos & Sulochana 7183 Hampi, Mahalakshmi Suprabhatha J.H.B Acharya H. Hanumanthachar Rs.18.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Bangalore Latha, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Bangalore Latha, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 11374 Suvarna Sethuve Doddarange Gowda Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Bangalore Latha, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) V.L. Acharya M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Bangalore Latha, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 11001 Aadarsha V.L. Acharya M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) S. Keshavamoorthy K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 11344 Sarpachumbana S. Keshavamoorthy K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Indu Vishwanath, H. Krishnamurthi, V. Krishnamurthi Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R. Shankar A.R. Achutha Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Indu Vishwanath, H. Krishnamurthi, V. Krishnamurthi Dr. P.B. Sreenivos 11308 Premada Koduge R. Shankar A.R. Achutha Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 11207 Mahaprachandaru R.N. Jayagopal Upendrakumar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) S. Keshavamoorthy K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 11344 Sarpachumbana S. Keshavamoorthy K.P. Sukhadev Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Akka Mahadevi M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 11188 Kranti Yogi Basavanna Akka Mahadevi M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Dr. P.B. Sreenivos Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Dr. P.B. Sreenivos 11148 Huli Hejje Dr. P.B. Sreenivos Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 11341 Sampradaya Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Traditional M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 11182 Kaviratna Kaalidaasa Traditional M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 11341 Sampradaya Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 11010 Adhey Kannu Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 11106 Driver Hanumanthu Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 11215 Mane Madadhi Makkalu R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela & Others 11215 Mane Madadhi Makkalu R.N. Jayagopal M. Ranga Rao Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, P. Susheela P. Susheela & Others 4956 Rangeri Banthu (Hits Of P. Susheela ) Vijaya Narasimha Charu Chandra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, P. Susheela P. Susheela & Others 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) Vijaya Narasimha Charu Chandra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, P. Susheela P. Susheela & Others 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Vijaya Narasimha Charu Chandra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, P. Susheela P. Susheela & Others 4981 Gandharvagiriyalli…( Hits Of Vijayanarasimha Vol 1 ) Vijaya Narasimha Charu Chandra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, P. Susheela P. Susheela & Others 11211 Mamatheyagudi Vijaya Narasimha Charu Chandra Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Jayachandran, Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki 4938 Gaana Lahari (S. Janaki Duets) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Jayachandran, Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki 4954 Cheluvina Chenniga (Evergreen Duets Vol 5 ) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Jayachandran, Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki 4977 Jeevana Sanjeevana (P. Jayachandran Hits ) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Jayachandran, Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki 4987 Jotheyagi Hithavagi (Duets Of SPB & S. Janaki) Vol 2 R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Jayachandran, Dr. P.B. Sreenivos S. Janaki 11156 Jaggu R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00
 • Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4933 A Om Namashivaya Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.9.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Raja Kulashekhara Dr. P.B. Sreenivos Rs.44.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7111 Mukundamala Raja Kulashekhara Dr. P.B. Sreenivos Rs.44.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari C.S. Nair B.A. Chidambaranathan Rs.45.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7336 Shiva Thandavam C.S. Nair B.A. Chidambaranathan Rs.45.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4933 A Om Namashivaya C.S. Nair B.A. Chidambaranathan Rs.45.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.13.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.13.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.13.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 6204 Shri Srinivasa Shri Venkatshwara Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4842 Adishankara'S Songs Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4935 Sri Mahaganapathim Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.10.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 6204 Shri Srinivasa Shri Venkatshwara Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.10.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.18.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 6204 Shri Srinivasa Shri Venkatshwara Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.18.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.11.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 6204 Shri Srinivasa Shri Venkatshwara Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.11.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 4916 Bhakthi Lahari Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.22.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos 6204 Shri Srinivasa Shri Venkatshwara Traditional Dr. P.B. Sreenivos Rs.22.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4900 Shankar Nag Film Hits Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4957 Praema Geethe (Popular Solo Songs Vol 01) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4975 Idhey Naadu Idhey Bhaashe (Hits Of Sathyam) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4997 Thani Thandana (Shankar Nag Film Hits Vol 2) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11092 Devara Aata Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4810 Nagalarade Alalarade (Hits ) Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4893 Geetha Sangeetha (Ilaiyaraja & G.K. Venkatesh Hits) Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11010 Adhey Kannu Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4893 Geetha Sangeetha (Ilaiyaraja & G.K. Venkatesh Hits) R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 5000 Yaava Shilpi Kanda Kanasu ( Ananth Nag Film Hits Vol 03) R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11222 Mareyada Haadu R.N. Jayagopal G.K. Venkatesh Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4842 Adishankara'S Songs Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4852 Shiva Parvathi Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4916 Bhakthi Lahari Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 30002 Devi Sthuthimala Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00
 • Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4842 Adishankara'S Songs Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4852 Shiva Parvathi Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4916 Bhakthi Lahari Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 7335 Sri Shankaracharya'S Shiva Parivara Stotras Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4933 A Om Namashivaya Adi Shankaracharya Dr. P.B. Sreenivos Rs.8.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4745 Lakshmi Baramma Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4781 Cheluvada Hoove.. (Hits Of Rajan - Nagendra) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4800 Deva Devesha Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4818 Vasantha Kala Bandaga (Hits ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4932 Neenello Naanalle ( Hits ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Master Lohith, Chorus Various Artistes 11069 Bettada Hoovu Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4810 Nagalarade Alalarade (Hits ) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4940 Chithra Manjari (S. Janaki Duets) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4975 Idhey Naadu Idhey Bhaashe (Hits Of Sathyam) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11185 Keralida Simha Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker Sathyam Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4786 Ninagagi Nanu (Pranayaraja Srinath Film Hits) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4802 Banna Olavina Banna (M. Ranga Rao Hits) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4894 Aakashave Vandane ( Listener'S Choice Vol 1) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4902 Mallige Mudidole (Listener'S Choice 3) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam Various Artistes 11287 Pattanakke Bandha Patniyaru Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.9.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Various Artistes 4745 Lakshmi Baramma Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.7.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Various Artistes 4800 Deva Devesha Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.7.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.7.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos, Vani Jairam Various Artistes 11353 Shiva Bhaktha Markandeya Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.7.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4796 Aakasha Neenadare (Shankar - Ganesh Hits) Dr. P.B. Sreenivos Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Dr. P.B. Sreenivos Shankar - Ganesh Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11180 Karune Illada Kaanoonu Dr. P.B. Sreenivos Shankar - Ganesh Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4116 O Ganapa O Ganapa Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4746 Idho Ganapathiya Aaradhane Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4794 Om Ganesha Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4974 Deepanjali Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, Dr. P.B. Sreenivos, Ravi Various Artistes 4788 Chithra Kavya - (Vijayabhaskar Hits) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, Dr. P.B. Sreenivos, Ravi Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, Dr. P.B. Sreenivos, Ravi Various Artistes 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, Dr. P.B. Sreenivos, Ravi Various Artistes 11242 Mutthaide Bhaagya Chi. Udayashanker Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, Banglore Latha Various Artistes 4786 Ninagagi Nanu (Pranayaraja Srinath Film Hits) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, Banglore Latha Various Artistes 4903 Kanasalli Bandavanare (Hits Of Kannada Films) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, Banglore Latha Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, S.P. Balasubrahmanyam, Banglore Latha Various Artistes 11287 Pattanakke Bandha Patniyaru Chi. Udayashanker M. Ranga Rao Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4780 Nee Heenga Nodabyada Nanna (Viraha Geethegalu) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4786 Ninagagi Nanu (Pranayaraja Srinath Film Hits) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4959 Mareyadiru Aa Shakthiya (Popular Solo Songs Vol 3) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4971 Elli Nanna Gilimariyu ( Hits Of Kannada Films) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4990 O Gunavantha (Hits Of Puttanna Kanagal ) G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 11212 Manasa Sarovara G.S. Shivarudrappa Vijayabhaskar Rs.6.00
 • Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, P. Jayachandran, Nagendra Various Artistes 4777 Olavina Udugore Kodalenu (Ambarish Hits Vol 1) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, P. Jayachandran, Nagendra Various Artistes 4938 Gaana Lahari (S. Janaki Duets) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, P. Jayachandran, Nagendra Various Artistes 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  S. Janaki, Dr. P.B. Sreenivos, P. Jayachandran, Nagendra Various Artistes 11156 Jaggu R.N. Jayagopal Rajan - Nagendra Rs.6.00
 • Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 4766 Suprabhathams Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 4845 Pavanabhoomi Mantralaya Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 4916 Bhakthi Lahari Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 6201 Suprabhathams & Stotram Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 50008 Sri Raghavendra Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00 Sanskrit
  Dr. P.B. Sreenivos, B.K. Sumitra Various Artistes 80009 Ra Ra Sri Raghavendra Ghooli Krishnamurthy Acharya H. Hanumanthachar Rs.16.00
 • Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4116 O Ganapa O Ganapa Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00 Kannada
  Dr. P.B. Sreenivos Various Artistes 4746 Idho Ganapathiya Aaradhane Dr. P.B. Sreenivos Dr. P.B. Sreenivos Rs.6.00