OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing all 55 results

 • Telugu
  Vani Jairam, L.R. Eswari S.P. Balasubrahmanyam, S.P. Shailaja & Vani Jairam 14514 Kousthubha Haaram Gopi G.K. Venkatesh & Laxmikiran Rs.6.00
 • Kannada
  L.R. Eswari Various Artistes 11184 Keralida Sarpa H.N. Shankar Sangeetha Raja Rs.6.00
 • Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00
 • Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 4762 Om Shakthi - Maha Shakthi Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 4762 Om Shakthi - Maha Shakthi Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00
 • Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 4760 Nalam Tharaum Deivangal Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 4760 Nalam Tharaum Deivangal Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 4762 Om Shakthi - Maha Shakthi Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 7387 Sri Amman Isai Maalai Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari Various Artistes 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Tamil Nambi Surumbiyan Rs.6.00
 • Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.12.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4226 Swamy Manikanda Indu S. Mangalore M.S. Viswanathan Rs.7.00
 • Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.8.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.7.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00 Kannada
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4207 Jagadheeshwari Sri Durga Parameshwari Indu S. Mangalore T.G. Lingappa Rs.6.00
 • Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari, Kovai Soundararajan, Thomas, George, V. Sreepathy & others 4181 Puratchi Thalaivarin Pugazhisai Paadalgal Manimozhi V. Sreepathy Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari, Kovai Soundararajan, Thomas, George, V. Sreepathy & others 4181 Puratchi Thalaivarin Pugazhisai Paadalgal Manimozhi V. Sreepathy Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari, Kovai Soundararajan, Thomas, George, V. Sreepathy & others 4181 Puratchi Thalaivarin Pugazhisai Paadalgal Manimozhi V. Sreepathy Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari, Kovai Soundararajan, Thomas, George, V. Sreepathy & others 4181 Puratchi Thalaivarin Pugazhisai Paadalgal Manimozhi V. Sreepathy Rs.6.00
 • Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali T.S. Sambhamurthy Sivacharyar L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Nellai Arulmani L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Nellai Arulmani L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Ma Kannan L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Ma Kannan L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Kavignar Ravi Bharathi L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Kavignar Ravi Bharathi L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Madurai Ambikeswaran L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Madurai Ambikeswaran L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Aervadi Radhakrishnan L. Krishnan Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Aervadi Radhakrishnan L. Krishnan Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Swami Saravanabhavananda L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Swami Saravanabhavananda L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Gowri Sankara Sthapathi L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Gowri Sankara Sthapathi L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Thuraivan L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Thuraivan L. Krishnan Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4125 Kaathiduvale Kaali Nellai Arulmani L. Krishnan Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Nellai Arulmani L. Krishnan Rs.7.00
 • Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.7.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 4121 Pallikkaranai Adi Parasakthi Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00 Tamil
  L.R. Eswari L.R. Eswari 50016 Durga Kaali Parashakthi (Amman Isai Malai ) Poovai Senguttuvan Deva Rs.6.00