OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing 1 – 100 of 586 results

 • Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, Vani Jairam & others SHC 153 Srinivasa Sannidhi Dr. V. Saikrishna Yachendra Dr. V. Saikrishna Yachendra Rs.7.00
 • Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam & P. Susheela SHC 148 Shivaarpanam Dr. V. Saikrishna Yachendra Dr. V. Saikrishna Yachendra Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam & P. Susheela SHC 148 Shivaarpanam Dr. V. Saikrishna Yachendra Dr. V. Saikrishna Yachendra Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam & P. Susheela SHC 148 Shivaarpanam Dr. V. Saikrishna Yachendra Dr. V. Saikrishna Yachendra Rs.8.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam & P. Susheela SHC 148 Shivaarpanam Dr. V. Saikrishna Yachendra Dr. V. Saikrishna Yachendra Rs.7.00
 • Telugu
  P. Susheela, Sandhya P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Sandhya P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.7.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela SHC 121 Sri Vasavi Kannika Parameshwari Dr. V. Saikrishna Yachendra A.A. Raj Rs.6.00
 • Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha Dr. V. Saikrishna Yachendra L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 70002 Bhakthi Gaanam - Vishu Prabhatham K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.8.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 70005 Bhakthi Mala K.G. Menon L. Krishnan Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40050 Sangeetha Sudha K.G. Menon L. Krishnan Rs.7.00
 • Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.7.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00 Malayalam
  P. Susheela P. Susheela 40031 Saigeetham C.S. Nair Adinarayana Rao Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki 14516 Chaamanthipoolu U. Viswanath Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki 14516 Chaamanthipoolu U. Viswanath Ramesh Naidu Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam, S.P. Shailaja & Others 14515 Gharana Rowdy Dr. Nellutla Chandrasekar Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, V. Ramakrishna K.J. Yesudas, P. Susheela, Radhika, V. Ramakrishna 14513 Ee Naati O Ammayi G. Vijayaratnam V. Shiva Reddy Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela K.J. Yesudas, P. Susheela, Radhika, V. Ramakrishna 14513 Ee Naati O Ammayi G. Vijayaratnam V. Shiva Reddy Rs.6.00 Telugu
  K.J. Yesudas, P. Susheela K.J. Yesudas, P. Susheela, Radhika, V. Ramakrishna 14513 Ee Naati O Ammayi G. Vijayaratnam V. Shiva Reddy Rs.6.00
 • Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, K.J. Yesudas, S. Janaki 14511 Runanubandham Gopi Sathyam Rs.6.00 Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, K.J. Yesudas, S. Janaki 14511 Runanubandham Dr. C. Narayana Reddy Sathyam Rs.6.00
 • Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela 14510 Dr. Nandini Rajasree M. Ranga Rao Rs.6.00 Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela 14510 Dr. Nandini Rajasree M. Ranga Rao Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, Nagoor Babu P. Susheela, Nagoor, S.P. Balasubrahmanyam 14508 Siripuram Chinnodu Jaaladi Chakravarthy Rs.6.00 Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela P. Susheela, Nagoor, S.P. Balasubrahmanyam 14508 Siripuram Chinnodu Jaaladi Chakravarthy Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Nagoor Babu P. Susheela, Nagoor, S.P. Balasubrahmanyam 14508 Siripuram Chinnodu Sriharsha Chakravarthy Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, Chorus S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  Madhavapeddi Ramesh, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Chorus S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Chorus S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Chorus S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  Vani Jairam S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Vani Jairam & Others 14507 Narasimhavatharam Vitoori T.G. Lingappa & A.A. Raj Rs.6.00
 • Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, S.P. Shailaja S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, S.P. Shailaja 14506 Ee Samajam Maa Koddu Gopi Ramesh Naidu Rs.6.00
 • Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, S.P. Shailaja 14505 Viyankula Sawal Dr. C. Narayana Reddy Ramesh Naidu Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam & Others 14504 Adhigo Alladhigo Acharya Athreya Chandrasekar Rs.6.00 Telugu
  S.P. Shailaja S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, S.P. Shailaja 14505 Viyankula Sawal Dr. C. Narayana Reddy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Chorus P. Susheela, S.P. Balasubrahmanyam & Others 14504 Adhigo Alladhigo Acharya Athreya Chandrasekar Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, S.P. Shailaja, Chayadevi, Prakash 14502 Anumaanam Mogudu Dr. C. Narayana Reddy A.A. Raj Rs.6.00 Telugu
  S.P. Balasubrahmanyam S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, S.P. Shailaja, Chayadevi, Prakash 14502 Anumaanam Mogudu Dr. C. Narayana Reddy A.A. Raj Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela, Raj Sitaraman P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Raj Sitaraman P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Raj Sitaraman P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Raj Sitaraman P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Chorus P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00 Telugu
  P. Susheela, Raj Sitaraman P. Susheela & Raj Sitaraman 14501 Soorya Chandra Veroori Sundaramamurthy Ramesh Naidu Rs.6.00
 • Malayalam
  P. Susheela K.J. Yesudas, P. Susheela, K.S. Beena & Babay Kala 13505 Thakilu Kottampuram Balu Kiriyath Darsan Raman Rs.6.00 Malayalam
  K.J. Yesudas, K.S. Beena K.J. Yesudas, P. Susheela, K.S. Beena & Babay Kala 13505 Thakilu Kottampuram Balu Kiriyath Darsan Raman Rs.6.00
 • Tamil
  Malaysia Vasudevan, P. Susheela Malaysia Vasudevan, Vani Jairam, P. Susheela 12530 Ilamai Oru Poonkatru Vaalee Shankar-Ganesh Rs.6.00 Tamil
  S.P. Balasubrahmanyam, Vani Jairam Malaysia Vasudevan, Vani Jairam, P. Susheela 12530 Ilamai Oru Poonkatru Pulavar Chidambaranathan Shankar-Ganesh Rs.6.00
 • Tamil
  P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Chitra 12528 Iniyaraja Vaalee V.S. Narasimhan Rs.6.00 Tamil
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Chitra 12528 Iniyaraja Vaalee V.S. Narasimhan Rs.6.00
 • Tamil
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela S.P. Balasubrahmanyam, Deepan Chakravarthi, S.N Surender, Uma Ramanan, S.P. Shailaja, P. Susheela, Malaysia Vasudevan & Chitra 12524 Raththa Dhaanam Mu. Metha Gangai Amaran Rs.6.00 Tamil
  S.P. Balasubrahmanyam, Deepan Chakravarthi, S.N. Surender, Uma Ramanan S.P. Balasubrahmanyam, Deepan Chakravarthi, S.N Surender, Uma Ramanan, S.P. Shailaja, P. Susheela, Malaysia Vasudevan & Chitra 12524 Raththa Dhaanam Na. Kamarajan Gangai Amaran Rs.6.00
 • Tamil
  P. Susheela, Malaysia Vasudevan P. Jayachandran, P. Susheela, Malaysia Vasudevan & Vani Jairam 12511 Thaye Varuga Pulavur Chithambaranathan Dharapuram Sundararajan Rs.6.00 Tamil
  P. Susheela P. Jayachandran, P. Susheela, Malaysia Vasudevan & Vani Jairam 12511 Thaye Varuga Pulavur Chithambaranathan Dharapuram Sundararajan Rs.6.00 Tamil
  P. Jayachandran, Vani Jairam P. Jayachandran, P. Susheela, Malaysia Vasudevan & Vani Jairam 12511 Thaye Varuga Pulavur Chithambaranathan Dharapuram Sundararajan Rs.6.00
 • Tamil
  P. Susheela T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Kudandhai Madhavinthan Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00 Tamil
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Poovai Senguttuvan Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00
 • Tamil
  K.J. Yesudas S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela, Chitra 12504 Ullam Oru Oonjal Vairamuthu J.M. Raju Rs.6.00
 • Tamil
  P. Susheela, Kalaimani K.J. Yesudas, S. Janaki, P. Susheela, Vani Jairam 12503 Kalyanam Oru Kaalkattu Poovai Senguttuvan K. Lakshmi Narayanan Rs.6.00 Tamil
  K.J. Yesudas K.J. Yesudas, S. Janaki, P. Susheela, Vani Jairam 12503 Kalyanam Oru Kaalkattu Pulavur Pulamaippitthan K. Lakshmi Narayanan Rs.6.00
 • Tamil
  S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki S.P. Balasubrahmanyam, S. Janaki, P. Susheela & Others 12501 Karpooradeepam Vaalee Gangai Amaran Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela Various Artistes 11385 Thirugubaana R.N. Jayagopal Sathyam Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela Various Artistes 11379 Thaayi Thande Chi. Udayashanker T. Chalapathi Rao Rs.6.00
 • Kannada
  P. Susheela, Prabhakara Rao Various Artistes 11318 Rajeswari Karim Khan Damodar & Jairam Rs.6.00
 • Kannada
  S.P. Balasubrahmanyam, P. Susheela Various Artistes 11314 Raaga Thaala Nandagopala Reddy M. Ranga Rao Rs.6.00
 • Kannada
  P. Susheela Various Artistes 11217 Manege Banda Mahalakshmi Traditional Sathyam Rs.6.00
 • Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7743 Gayathiri Mantra Darshanam Yamijala Padmanabha Swamy Y.N. Sharma Rs.46.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 30008 Sri Gayathri Mandra Darshanam Yamijala Padmanabha Swamy Y.N. Sharma Rs.46.00
 • Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.7.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.7.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.7.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.8.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.10.00 Telugu
  P. Susheela P. Susheela 7730 Deivam Sathyam Dr. V. Saikrishna Yachendra Y.N. Sharma Rs.9.00