OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing all 69 results

 • Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 13002 Hunnime - Thoogu Mancha - Nannavalu B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes SHC 154 Nannavalu B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash, Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 4976 Vedanthi Helidanu (PBS Hits ) Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Dr. P.B. Sreenivos, Chorus Dr. P.B. Sreenivos 11341 Sampradaya Kanagal Prabhakara Sastry P. Vajrappa Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash, Chorus Dr. Rajkumar & Others 4805 Jenina Holeyo (Dr. Rajkumar Hits) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash, Chorus Dr. Rajkumar & Others 4923 Yenu Maayavo ( Duets Of Dr. Rajkumar ) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash, Chorus Dr. Rajkumar & Others 4932 Neenello Naanalle ( Hits ) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash, Chorus Dr. Rajkumar & Others 11280 Ondu Mutthina Kathe Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash, Chorus Dr. Rajkumar & Others 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4912 Entha Mojina Pu.Thi.Na Mysore Doreswamy Iyengar Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4661 Thoogu Mancha Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4912 Entha Mojina Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 13002 Hunnime - Thoogu Mancha - Nannavalu Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.8.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4912 Entha Mojina Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.8.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.8.00 Kannada
  Sulochana Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4166 Muththina Thene Traditional K. Yuvaraj Rs.6.00 Kannada
  Sulochana Sulochana, Ratnamala Prakash & Kasturi Shankar 4912 Entha Mojina Traditional K. Yuvaraj Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.13.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.13.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.13.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4248 Swami Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4771 Daasa Sangama Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Sulochana, Ratnamala Prakash & B.R. Chaya 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4781 Cheluvada Hoove.. (Hits Of Rajan - Nagendra) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4805 Jenina Holeyo (Dr. Rajkumar Hits) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4880 Ninne Nodo Aase ( Chi. Udayashanker Hits ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4923 Yenu Maayavo ( Duets Of Dr. Rajkumar ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4932 Neenello Naanalle ( Hits ) Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 11126 Guri Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker Rajan - Nagendra Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4799 Naguvude Swarga (Kannada Film Hits) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4805 Jenina Holeyo (Dr. Rajkumar Hits) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4809 Belli Moodithu (Popular Songs Of Dr. Rajkumar Films) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4880 Ninne Nodo Aase ( Chi. Udayashanker Hits ) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4923 Yenu Maayavo ( Duets Of Dr. Rajkumar ) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4954 Cheluvina Chenniga (Evergreen Duets Vol 5 ) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4966 Olavina Sarigama Raaga (Sumadhura Kannada Chitrageethegalu Vol 01) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4970 Naguva Hoovellavu (Hoo Aadharitha Janapriya Kannada Chitrageethegalu) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 4992 Naguva Hoovellavu ( Hoo Aadharitha Kannada Chitrageethegalu) Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 11280 Ondu Mutthina Kathe Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Various Artistes 111FK Raga Jeevana Raga Chi. Udayashanker L. Vaidyanathan Rs.9.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath & Others 4689 Bhava Veene M.R. Kamala C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath & Others 13003 Noopura - Raga Ragini - Bhaava Veene - Madhu Kogile M.R. Kamala C. Aswath Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4673 Raaga Raagini Pu.Thi.Na Mysore Doreswamy Iyengar Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 13003 Noopura - Raga Ragini - Bhaava Veene - Madhu Kogile Pu.Thi.Na Mysore Doreswamy Iyengar Rs.6.00 Kannada
  R.S. Ramakanth, Ratnamala Prakash Various Artistes 4673 Raaga Raagini Pu.Thi.Na Mysore Doreswamy Iyengar Rs.6.00 Kannada
  R.S. Ramakanth, Ratnamala Prakash Various Artistes 13003 Noopura - Raga Ragini - Bhaava Veene - Madhu Kogile Pu.Thi.Na Mysore Doreswamy Iyengar Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4661 Thoogu Mancha Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4912 Entha Mojina Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 13002 Hunnime - Thoogu Mancha - Nannavalu Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00
 • Kannada
  Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.7.00 Kannada
  Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4379 Agnihamsa (Ku.Vem.Pu. Songs) Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 4912 Entha Mojina Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Various Artistes 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Ku.Vem.Pu H.K. Narayana Rs.9.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4912 Entha Mojina Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Indu Vishwanath, B.R. Chaya, Malathi Sharma, C. Aswath, Puttur Narasimha Nayak Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4912 Entha Mojina Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, B.R. Chaya Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Indu Vishwanath, B.R. Chaya, Malathi Sharma Ratnamala Prakash, Malathi Sarma & others 4300 Bannada Hakki Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Shimogga Subbanna 4277 Ungura K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Shimogga Subbanna 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Shimogga Subbanna 4277 Ungura K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Shimogga Subbanna 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4242 Thoogire Rangana Thoogire Krishnana Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4972 Jo Jo Laali Purandara Dasa Ratnamala Prakash Rs.9.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, B.R. Chaya, H.K. Narayana 4235 Sangathi K.C. Shivappa H.K. Narayana Rs.8.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, B.R. Chaya, H.K. Narayana 4235 Sangathi K.C. Shivappa H.K. Narayana Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, B.R. Chaya, H.K. Narayana 4235 Sangathi K.C. Shivappa H.K. Narayana Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash, B.R. Chaya, H.K. Narayana 4235 Sangathi K.C. Shivappa H.K. Narayana Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4744 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4744 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4189 Bhagyada Lakshmi Baaramma Vol 01 R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4744 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4223 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4744 Jaya Jaya Lakshmi R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4911 Aarathi Belagiro R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4974 Deepanjali R.N. Jayagopal L. Krishnan Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash, C. Aswath Ratnamala Prakash 4029 Iruvanthige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.8.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, C. Aswath Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.8.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4026 Bhaava Sangama M. Gopalakrishna Adiga Mysore Ananthaswamy Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala M. Gopalakrishna Adiga Mysore Ananthaswamy Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. M. Gopalakrishna Adiga Mysore Ananthaswamy Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina M. Gopalakrishna Adiga Mysore Ananthaswamy Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets M. Gopalakrishna Adiga Mysore Ananthaswamy Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, C. Aswath Ratnamala Prakash 4025 Mysore Mallige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, C. Aswath Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, C. Aswath Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala K.C. Shivappa H.K. Narayana Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4026 Bhaava Sangama Dvg Mysore Ananthaswamy Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala Dvg Mysore Ananthaswamy Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina Dvg Mysore Ananthaswamy Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 107FK Nadageethegalu & Bhavageethegalu Of Popular Poets Dvg Mysore Ananthaswamy Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4141 Kengulaabi (Love Songs) M.N. Vyasa Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala M.N. Vyasa Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. M.N. Vyasa Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina M.N. Vyasa Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, R. Malathi Sharma Ratnamala Prakash 4028 Baro Vasantha Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta H.K. Narayana Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, R. Malathi Sharma Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta H.K. Narayana Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4025 Mysore Mallige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4912 Entha Mojina B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  C. Aswath, Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  C. Aswath, Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) Doddarange Gowda C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash, Malathi Sharma C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. Doddarange Gowda C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  C. Aswath C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4141 Kengulaabi (Love Songs) Jayasudarshana C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  C. Aswath C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4258 Raga Sudhe Jayasudarshana C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  C. Aswath C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4775 Gaana Samputa Jayasudarshana C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  C. Aswath C. Aswath, Ratnamala Prakash, Malathi Sarma 4844 Kaadu Kudure Odi Banditha.. Jayasudarshana C. Aswath Rs.6.00
 • Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4127 Anuraga (Love Songs) Dr. H.S. Venkatesh Murthy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4127 Anuraga (Love Songs) M.N. Vyasa Rao C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4127 Anuraga (Love Songs) Siddhalingaiah C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4172 Ratnamala Siddhalingaiah C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Dr. Rajkumar, Ratnamala Prakash Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4127 Anuraga (Love Songs) B.R. Lakshmana Rao C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Dr. Rajkumar Dr. Rajkumar & Ratnamala Prakash 4127 Anuraga (Love Songs) K.V. Thirumalesh C. Aswath Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash & Others 4029 Iruvanthige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash & Others 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash & Others 4029 Iruvanthige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash & Others 4029 Iruvanthige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Shimogga Subbanna, Ratnamala Prakash & Others 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash Mysore Ananthaswamy & Others 4028 Baro Vasantha Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta H.K. Narayana Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash Mysore Ananthaswamy & Others 4912 Entha Mojina Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta H.K. Narayana Rs.6.00
 • Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash 4025 Mysore Mallige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.7.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash 4025 Mysore Mallige K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Ratnamala Prakash C. Aswath, Ratnamala Prakash 4912 Entha Mojina K.S. Narasimha Swamy C. Aswath Rs.6.00 Kannada
  Dr. N.S. Lakshminarayana Bhatta C. Aswath, Ratnamala Prakash 4025 Mysore Mallige Rs.6.00