OUR CATALOGUE - Albums alphabetwise

Showing all 91 results

 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes SHC 162 Thamburi Meetidava Purandara Dasa Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes SHC 162 Thamburi Meetidava Purandara Dasa Rs.10.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Nithyasree Mahadevan, Seshagopalan & Others SHC 160 Alaipayudhe.. Ambujam Krishna Rs.11.00
 • Tamil
  T.N. Seshagopalan, S. Janaki T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Nellai Arulmani Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00 Tamil
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Udayaraj Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00 Tamil
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Poovai Senguttuvan Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00 Tamil
  T.N. Seshagopalan, Chorus T.N. Seshagopalan, P. Susheela, Raj Sitaraman, Vani Jairam, Radha, Kunnakkudi Vaidyanathan 12505 Thodi Ragam Tiruchy Bharathan Kunnakkudi Vaidyanathan Rs.6.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Arunagirinathar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Bharathiyar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Harikesanallur Muthiah Bhagavathar Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Thyagaraja Rs.27.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Ambujam Krishna Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Jayadeva Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 7094 Vocal Thanjai Ponnayya Pillai Rs.14.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 6436 Yaahi Madhava - (Jayadeva Astapadis - Vocal ) Jayadeva Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes SHC 161 Bho Shambho Jayadeva Rs.11.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 4666 Keerthana Lahari 2 Purandara Dasa Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 6433 Devaki Nandana Purandara Dasa Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 7094 Vocal Purandara Dasa Rs.10.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 443 Vocal Purandara Dasa Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 4665 Keerthana Lahari 1 Purandara Dasa Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan Various Artistes 6432 Jagadoddharana (Sri Purandara Dasara Padagalu) Purandara Dasa Rs.13.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Sant Tukaram Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Kavi Kunjara Bharathi Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Papanasam Sivan Rs.22.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Traditional Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Thyagaraja Rs.19.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Harikesanallur Muthaiah Bhagavathar Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 659 Gaana Rasa Soundaryam Shatkala Narasayya Rs.11.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Papanasam Sivan Rs.21.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Jayadeva Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Tulasi Das Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Thyagaraja Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Thyagaraja Rs.18.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 641 Madhura Gaana Ranjani Harikesanallur Muthaiah Bhagavathar Rs.11.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Namadev Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Arunachala Kavirayar Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Purandara Dasa Rs.23.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 6433 Devaki Nandana Purandara Dasa Rs.23.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Thyagaraja Rs.19.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 636 Gaana Rasaamrutham Muthuswami Dikshithar Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 4935 Sri Mahaganapathim Muthuswami Dikshithar Rs.14.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 468 Rama Nataka Krithis Arunachala Kavirayar Rs.10.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.16.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 444 Krishnagaanam.Vol.II Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Arunagirinathar Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Traditional Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Jayadeva Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Thyagaraja Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Patnam Subrahmanya Iyer Rs.17.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Muthuswami Dikshithar Rs.27.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 443 Vocal Bhadrachala Ramadas Rs.10.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.14.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.11.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 416 Krishnagaanam.Vol.I Uthukkadu Venkata Subbaiyer Rs.14.00
 • Carnatic Classical Instrumental
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 415 Veena Subbaraya Sastry Rs.13.00 Carnatic Classical Instrumental
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 415 Veena Muthuswami Dikshithar Rs.35.00 Carnatic Classical Instrumental
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 415 Veena Srinivasa Iyengar Rs.10.00 Carnatic Classical Instrumental
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 415 Veena Thyagaraja Rs.22.00 Carnatic Classical Instrumental
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 415 Veena Muthuswami Dikshithar Rs.14.00
 • Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Jayadeva Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 6436 Yaahi Madhava - (Jayadeva Astapadis - Vocal ) Jayadeva Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Bharathiyar Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Surdas Rs.13.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Kavi Kunjara Bharathi Rs.12.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Vaadi Raja Rs.10.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Muthuswami Dikshithar Rs.26.00 Carnatic Classical - Vocal
  T.N. Seshagopalan T.N. Seshagopalan 402 Vocal Patnam Subrahmanya Iyer Rs.16.00